Tervolan kunnanhallitus kokoontui – aurausasia siirtyy teknisen lautakunnan ratkaistavaksi

Tervolan kunnanhallitus kokoontui maanantaina 27.9.2021. Käsiteltävien aiheiden listalla oli muun muassa kunnanhallituksen aurausavustuksiin liittyvästä päätöksestä jätetty oikaisuvaatimus ja Tervolan kunnan saaman perintörahan käyttösuunnitelma.

Aurausasia siirtyy teknisen lautakunnan ratkaistavaksi

Kunnanhallituksen 6.9. tekemästä päätöksestä on jätetty oikaisuvaatimus, jossa on vaadittu kunnanhallituksen päätöksen oikaisemista Tervolan kunnan hallintosäännön, yksityistielain, hyvän hallinnon ja hallintolain sekä kuntalain mukaiseksi.

Kunnanjohtaja antoi kokouksessa muutetun päätösehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

”Kunnanhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen siltä osin, kun oikaisuvaatimus koskee Tervola kunnan hallintosäännön ja yksityistielain vastaisuutta. Muilta osin kunnanhallitus jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta.

Kunnanhallitus päättää kumota 6.9.2021 tekemänsä päätöksen ja lähettää aurausasian kunnan hallintosäännön mukaisesti teknisen lautakunnan ratkaistavaksi.

Aurauspalvelu tulisi suunnitella siten, että aurauspalveluun on mahdollista liittyä järjestäytyneet tiekunnat sekä piha- ja sopimustiet. Lisäksi tarjouspyynnössä olisi mahdollistettava järjestäytymättömien tiekuntien mahdollisuus hankkia aurauspalvelu suoraan alueen aurausurakoitsijalta samaan hintaan kuin urakoitsija tuottaa palvelua kunnalle.”

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Perintöraha osoitettiin nuorisotoimintaan

Tervolan kunnalle on maaliskuussa luovutettu valtiokonttorin päätöksellä 34 600 € perintö, jonka luovutusehtona oli sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus. Tervolan kunta on kohdentanut varat nuorisotoimintaan.

Tervolan kunnanhallitus päätti varojen käyttösuunnitelmasta sivistyslautakunnan esityksestä. Saatu omaisuus käytetään seuraavan viiden vuoden aikana nuorten päiväretkitoimintaan ja nuorille merkityksellisten tilojen kehittämiseen. Nuorisovaltuusto suunnittelee tarkemmat periaatteet käyttökohteiden toteutukselle.

Perintöraha on peräisin tervolalaiselta henkilöltä, jolla ei ollut perimään oikeutettuja sukulaisia.

Muut käsitellyt asiat

Ympäristöpalvelujen neuvottelukuntaan kunnanhallitus nimesi luottamushenkilöjäseniksi Jorma Vaaran ja Tanja Uokkolan. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettamiset siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Muut kunnanhallituksen kokouksessa käsitellyt asiat menivät päätösehdotusten mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 30.9.2021 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.ktweb.fi.

Nuija