Tervolan kunnanhallitus kokoontui – käsittelyssä mm. aurausavustuksia selvittäneen työryhmän esitys

Tervolan kunnanhallitus kokousti 6.9.2021. Käsiteltävien aiheiden listalla oli muun muassa aurausavustusta selvittävän työryhmän esitys, talousarvion toteutuminen ja kvtes:iin kuuluvien kunnan työntekijöiden maksamattomien henkilökohtaisten lisien kompensointi.

Haja-asutusalueiden aurausmahdollisuuksia selvittäneen työryhmän esityksestä äänestettiin

Haja-asutusalueiden aurausmahdollisuuksia selvittänyt työryhmä oli jättänyt kunnanhallitukselle esityksensä, jonka mukaan kunta tarjoaisi kuntalaisille aurauspalvelua sillä hinnalla, jonka palvelun järjestäminen kunnalle maksaa. Poikkeuksena olisivat järjestäytymättömät yksityistiet, jotka voivat halutessaan sopia palvelun ostamisesta suoraan urakoitsijan kanssa. Järjestäytyneiden tiekuntien olisi mahdollista hakea kustannuksiin jo olemassa olevaa yksityisteiden aurausavustusta kunnalta (0,70 €/metri). Tiekunnalle tulisi maksettavaksi avustuksen jälkeinen omavastuu.

Kunnanjohtaja antoi kokouksessa muutetun päätösehdotuksen, jossa hän esitti, että kunnanhallitus hyväksyy työryhmän esityksen aurauspalveluiden järjestämiseksi Tervolassa siten, että kunnan aurauspalveluun voivat liittyä yksityisteistä vain järjestäytyneet tiekunnat.

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pertti Hemminki esitti seuraavaa: ”Kunnanhallitus päättää, että aurauskausi 2021-2022 hoidetaan edellisen kauden (2020-2021) mukaisesti kuntastrategiaa toteuttaakseen aurausohjelmana, ei yksityistielain mukaisena avustuksena ja edellyttää, että tekninen lautakunta ryhtyy viipymättä tämän päätöksen täytäntöön panoon.

Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi 31.12.2021 mennessä vasemmiston, sitoutumattomien ja perussuomalaisten ryhmien tekemän valtuustoaloitteen pohjalta kunnan aurausohjelman kaudelle 2022-2025.

Teknisen lautakunnan valmistelema aurausohjelma tuodaan kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi viimeistään helmikuussa 2022.”

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Ylimartimo sekä kunnanhallituksen jäsenet Riikka Oinas ja Ari Hietanen ilmoittivat kannattavansa Hemmingin esitystä. Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus sai yhden äänen (Hanna-Leena Kaasila) ja Hemmingin esitys neljä ääntä (Hemminki, Hietanen, Oinas ja Ylimartimo).

Talousarvio on toteutunut kevätkaudella arvioidun mukaisesti

Kunnan toimintatulot ajanjaksolla 1.1.–30.6.2021 olivat 2,04 milj. euroa, joka on 56,2 % koko vuodelle budjetoidusta (3,64 milj. euroa). Samaisella ajanjaksolla kunnan toimintamenot olivat 12,41 milj. euroa, joka on 47,4 % koko vuodelle budjetoidusta (26,19 milj. euroa).

Verotuloja on kertynyt 30.6.2021 mennessä yhteensä 5,46 milj. euroa, joka on 46,6 % koko vuodelle budjetoidusta (11,72 milj. euroa) ja n. 0,68 milj. euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Investointimenot ajanjaksolla 1.1.–30.6.2021 olivat 0,26 milj. euroa. Investoinnit koostuivat pääasiassa koulukeskuksen ympäristön rakennusurakasta, maa-alueiden ostoista ja palkkaohjelman päivityksistä. Rakentamisohjelman hankkeista terveyskeskuksen laajennuksen urakkakilpailutus on tehty kesällä.

Kunnan työntekijöille maksetaan henkilökohtaisia lisiä kertakorvauksella

Tervolan kunta maksaa noin 150:lle kunnan työntekijälle henkilökohtaisia lisiä takautuvasti 149 787,19 €. Lisät maksetaan takautuvasti, koska KVTES:in mukainen 1,3 % henkilökohtaisiin lisiin käytettävä vaatimus ei ole viime vuosien aikana täyttynyt.

Summan korvaus tapahtuu kertakorvauksena tasasuuruisena euromääränä per työntekijä. Takautuvasti jaettava summa koskettaa 1.6.2021 kunnassa palvelussuhteen omaavia henkilöitä, joiden palvelusuhde on kestänyt vähintään vuoden. Takautuvasti maksettava henkilökohtainen lisä maksetaan lokakuussa.

Muut käsitellyt asiat

Kuntastrategiatyöryhmän nimeämisen osalta kunnanhallitus päätti pyytää lautakunnilta edustajat työryhmään.

Muut kunnanhallituksen kokouksessa käsitellyt asiat menivät päätösehdotusten mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 9.9.2021 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta.

Nuija