Tervolan kunnanhallitus kokoontui – käsittelyssä mm. henkilöstön palkitseminen

Tervolan kunnanhallitus kokousti 31.5.2021. Käsiteltävien aiheiden listalla oli muun muassa kunnan henkilöstön palkitseminen vuoden 2020 hyvästä tuloksesta ja korona-ajan työpanoksesta sekä Outojängän ja Pitkämaan tuulivoimaosayleiskaavojen uudelleenkäsittely.

Henkilöstö palkitaan vuoden 2020 hyvästä tuloksesta ja korona-ajan työpanoksesta

Tervolan kunnan henkilöstö palkitaan ePassin saldon korotuksella vuoden 2020 hyvästä tuloksesta ja korona-ajan työpanoksesta. ePassin saldoa korotetaan tänä vuonna 150 euroon. Saldo on voimassa vuoden 2022 loppuun asti.

Tervolan kunnan taloudenhoito toteutui vuonna 2020 huomattavasti talousarviossa ennakoitua paremmin. Tilikauden tulos oli 0,62 milj. euroa ja ylijäämä tilinpäätössiirtojen jälkeen 0,80 milj. euroa. Vuonna 2020 kunnan ennakoitua parempaan tilinpäätökseen vaikuttivat monet tekijät. Valtion myöntämät koronatuet selittävät osaltaan hyvää tulosta, mutta erityisesti kunnan henkilöstön työpanos, joustavuus sekä työhön sitoutuminen olivat merkittävässä roolissa.

Outojängän ja Pitkämään tuulivoimaosayleiskaavojen uudelleenkäsittely

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy on käynnistänyt 25–36 tuulivoimayksikön tuulipuistohankkeen Tervolan Outojängän alueelle ja Myrsky Energia Oy noin seitsemän tuulivoimayksikön käsittävän hankkeen Tervolan Pitkämaan alueelle. Yhtiöt ovat esittäneet kaavoitussopimuksen laatimista.

Tervolan kunnanvaltuusto päätti 19.5 kokouksessaan, että esitetty Outojängän tuulivoimaosayleiskaava /osayleiskaavatyön käynnistäminen siirretään uuden 1.8.2021 aloittavan kunnanvaltuuston päätettäväksi. Pitkämaan osalta kunnanvaltuusto päätti äänestysten jälkeen käynnistää tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen Myrsky Energia Oy:n esittämille alueille.

Kokouksen jälkeen on tullut esille, että Outojängän ja Pitkämaan osayleiskaavatyön käynnistämistä koskevan asian käsittelyyn on kunnanvaltuuston kokouksessa osallistunut esteellinen henkilö. Valtuuston päätökset ovat siten syntyneet virheellisessä järjestyksessä. Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, joten kunnanhallitus päätti jättää Pitkämaan ja Outojängän tuulivoimaosayleiskaavapäätökset täytäntöönpanematta ja palauttaa asiat äänestyksien jälkeen valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Molemmissa asioissa kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pertti Hemminki esitti Päivi Kolmosen kannattamana, että käsittely siirretään uuden 1.8.2021 aloittavan kunnanvaltuuston päätettäväksi. Suoritetuissa äänestyksissä kunnanhallituksen puheenjohtaja Saana Manninen ja kunnanhallituksen jäsen Pekka Juopperi kannattivat kunnanjohtajan päätösehdotusta sekä Hemminki ja Kolmonen Hemmingin esitystä. Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisi.

Maa-alueen vuokraaminen Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:lle

Tervolan Saha ja Höyläämö Oy on esittänyt, että Tervolan kunta vuokraisi yritykselle Jalopuutie-nimisen kiinteistön teolliseen toimintaan. Vuokratuksi esitetty alue sijaitsee Tervolan kunnan Lapinniemen kylässä Hastinrinteen asemakaava-alueella.

Yritys tarvitsee alueen kasvavan tuotantonsa vuoksi. Yhtiö on investoinut mm. entistä pidempään tukinlajittelurataan. Tervolan kunnanhallitus päätti vuokrata Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:lle 8.300 m²määräalan Jalopuutie-nimisestä kiinteistöstä.

Muut käsitellyt asiat

Muut kunnanhallituksen kokouksessa käsitellyt asiat menivät päätösehdotusten mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 4.6.2021 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.fi.

Nuija