Tervolan kunnanhallitus kokoontui, käsittelyssä mm. teknisen johtajan irtisanoutuminen

Tervolan kunnanhallitus kokousti 1.3.2021. Käsiteltävien aiheiden listalla oli muun muassa teknisen johtajan irtisanoutuminen ja teknisen johtajan viran haettavaksi julistaminen, nuorisovaltuuston aloite kuntosalin kehittämiseksi, Meri-Lapin matkailu Oy:n kumppanuussopimus vuodelle 2021, Tornion kaupungin yhteistyöesitys hevosurheilutoiminnan jatkumisen turvaamiseksi alueella sekä Vaarojen vaellusta koskevan valtuustoaloitteen uudelleen käynnistäminen.

Teknisen johtajan irtisanoutuminen

Tervolan kunnan tekninen johtaja Tiina Havela on irtisanoutunut teknisen johtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa päättyy 30.4.2021.

Teknisen johtajan irtisanoutumisen johdosta virka tulee avoimeen hakuun maaliskuun aikana. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on rakennusalan insinöörin tutkinto, teknisen oppilaitoksen talonrakennusalan tutkinto tai muu tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Hakemukset on jätettävä ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.fi 9.4.2021klo 15.00 mennessä.

Nuorisovaltuuston aloite kuntosalin kehittämiseksi

Tervolan kunnan nuorisovaltuusto on tehnyt kunnanhallitukselle aloitteen kuntosalin kehittämiseksi ja uusien välineiden hankkimiseksi. Nuorisovaltuuston selvityksen mukaan kuntosalille voisi hankkia muun muassa hyppyboxeja, vatsaprässin ja uuden jumppamaton. Lisäksi nuorisovaltuusto ehdottaa ekologisten, pestävien puhdistusliinojen hankintaa laitteiden desinfiointiin. Nuorisovaltuusto on aloitetta varten selvittänyt yläkoululla ja lukiolla nuorten mielipiteitä kuntosalin kehittämiseksi.

Kunnanhallitus saattoi aloitteen tiedoksi kuntosalitoiminnasta vastaavalle nuorten työpajalle.

Meri-Lapin matkailu Oy:n kumppanuussopimus vuodelle 2021

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen johtotiimi on hyväksynyt Meri-Lapin Matkailu Oy:n kumppanuussopimuksen ja päättänyt esittää sen kuntien hyväksyttäväksi. Meri-Lapin Matkailu on hakenut kuntarahoitusta yhteensä 18 000 €, josta 1500 € tulee Tervolan kunnan maksettavaksi.

Meri-Lapin Matkailu Oy on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan, Tervolan ja Simon kuntien ja matkailuyritysten omistama matkailun alueorganisaatio. Meri-Lapin Matkailu myy ja markkinoi Meri-Lappia yhtenäisenä matkailualueena.

Tornion yhteistyöesitys hevosurheilutoiminnan jatkumiseksi

Tornion kaupunki esitti Tervolan kunnalle Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy:n tukemista kuluvana vuonna 3000 eurolla. Esityksen mukaan Tornion ja Kemin kaupungit sekä Keminmaan, Tervolan ja Simon kunnat tukisivat Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy:n vuosittain 50 0000€. Avustuksella taattaisiin hevosurheilutoiminnan jatkuminen Meri-Lapin alueella. Tervolan kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi Tornion kaupungin esityksen.

Mikäli kunnat suostuvat Tornion kaupungin yhteistyöehdotukseen, Länsipohjan Hevosurheilukeskus käyttää kulut kaviouran peruskorjaukseen, normaaleihin hoitokuluihin sekä katonosan uusimista varten otettujen lainojen hoitokuluihin. Lisäksi kuluja käytettäisiin 15.000 euroa Kemin puolen, ns. totohallin katonosan kunnostamiseen.

Vaarojen vaellus -valtuustoaloite

Vasemmiston Tervolan valtuustoryhmä jätti syyskuussa 2020 kunnanvaltuustolle aloitteen 1990-luvulla esiin nostetun “Vaarojen Vaellus” -nimisen hankkeen uudelleen käynnistämisestä. Hankkeen avulla olisi mahdollista luoda lähes 40 kilometrin pituinen ulkoilureitti tervolalaisessa vaaramaisemassa sekä monipuolistaa yritysten toimintamahdollisuuksia matkailualalla.

Kunnanhallitus päätti, että Vaarojen vaellus -ulkoilureitti huomioidaan vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman laadinnassa. Tällä hetkellä valmistelussa on monikäyttöreitistön rakentaminen ja Kätkän luontopolun kunnostaminen. Koska reittihankkeet vaativat henkilöstöresurssia, toteutetaan ensin valmistelussa olevat reittihankkeet ja sen jälkeen otetaan uusia hankkeita toteutettavaksi.

Tervolan kunnanvirasto talvella