Tervolan kunnanhallitus kokoontui – tuulivoimapuistojen kaavoitussopimukset käynnistettiin

Tervolan kunnanhallitus kokousti 9.7.2021. Käsiteltävien aiheiden listalla oli tuulivoimapuistojen kaavoitussopimusten käynnistäminen sekä lomituspalvelujen valtionkorvausten takaisinperinnän valituslupa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Kuoringin, Pitkämaan ja Outojängän tuulivoimapuistojen kaavoitussopimukset käynnistettiin

Tervolan kunnanhallitus hyväksyi kaavoitussopimukset Kuoringin, Pitkämaan ja Outojängän tuulivoimapuistoista. Sopimusten tarkoituksena on sopia kunnan ja yhtiöiden välillä osayleiskaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista. Kuoringin ja Pitkämaan kaavoitussopimukset kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pertti Hemminki esitti, että Outojängän kaavoitussopimusta ei hyväksytä. Esitys raukesi kannattamattomana. Pertti Hemminki ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen.

Sopimuksissa on muun muassa määritelty tavoitteita, alustavaa sopimusaluetta, kustannuksia, aikataulua ja sopimuksen voimassaoloa. Sopimuksiin voi tutustua tarkemmin Ktwebissä. Tervolan kunnanvaltuusto on päättynyt touko- ja kesäkuussa päättänyt alueiden tuulivoimaosayleiskaavatöiden käynnistämisestä.

Tervolan Outojängästä kiinnostunut VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy suunnittelee alueelle 25–36 tuulivoimayksikön tuulipuistoa. Myrsky Energia Oy suunnittelee Pitkämaalle noin seitsemän tuulivoimayksiön käsittävää hanketta ja Kuoringin alueelle noin 18 tuulivoimayksikön hanketta.

Lomituspalvelujen valtionkorvausten takaisinperinnästä haetaan valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta

Tervolan kunnanhallitus päätti hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 29.6.2021 antamaan päätökseen, joka koski lomituspalvelujen valtionkorvausten takaisinperintää. Hallinto-oikeus hylkäsi Tervolan kunnan vaatimukset takaisinperintöjen kumoamisesta.

Melan kuntatarkastuksissa on havaittu, että mm. maatalouslomittajien määrä oli ylimitoitettu lomituspalvelujen kysyntään nähden. Tarkastuksen tulosten perusteella Mela on päättänyt, että Tervolan kunnalta peritään takaisin perusteetta saatua valtionkorvausta.

Tervolan kunta hyväksyi valtionkorvauksen takaisinperinnän siltä osin kuin takaisinperintä koski Melalle annetussa selvityksessä myönnettyjä virheellisyyksiä. Muilta osin Tervolan kunta vei asian hallintoriitana hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Muut käsitellyt asiat

Muut kunnanhallituksen kokouksessa käsitellyt asiat menivät päätösehdotusten mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 16.7.2021 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta.

Nuija