Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui – asialistalla valtuustoaloite maksuttomasta päivähoidosta 12 kk ajaksi

Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui torstaina 4.11.2021. Asialistalla oli muun muassa vasemmistoliiton valtuustoaloite 12 kuukauden maksuttomasta päivähoidosta ja kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022. Lisäksi kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kiireellisenä käsiteltäväksi neljä asiaa, jotka koskivat virkojen kelpoisuusehtojen muutoksia sekä kahden uuden viran perustamista.

Tervolassa tarjotaan maksuton päivähoito 12 kuukaudeksi

Tervolan kunta tarjoaa 1.1.2023 alkaen varhaiskasvatuksessa oleville lapsille 12 kuukautta päivähoitoa maksuttomasti. Tämän edun saadakseen tulee lapsella olla Tervolan kunnan varhaiskasvatusasiakkuutta jo 12 kuukautta. Etua aletaan kerryttää 1.1.2022. Aloitteen toteuttaminen edellyttää, että ensi vuoden talousarvioasiakirjaan varataan aloitteen edellyttämät määrärahat.

Vasemmiston valtuustoryhmä keväällä esittämän aloitteen mukaisesti edun laskenta alkaa hoidon aloituksesta seuraavana kuukautena. Jos varhaiskasvatusasiakkuus keskeytyy, asiakkuuskuukausien kerryttäminen tai maksuttomien kuukausien pitäminen jatkuu, kun lapsi palaa hoitoon. Jos perhe muuttaa toiselle paikkakunnalle, etuus päättyy.

Asiasta tiedotetaan vielä erikseen.

Tervolan kunnallisveroprosentti säilyy 20 prosentissa

Tervolan kunnanvaltuusto päätti, että Tervolan kunnallisveroprosentti säilyy 20 prosentissa vuonna 2022. Kunnan tulevan vuoden verotuloiksi arvioidaan tällä hetkellä kunnallisveron osalta 8 758 000 euroa, yhteisöveron tuoton osalta 564 000 euroa ja kiinteistöveron osalta 2 678 000 euroa.

Valtuusto määräsi vuoden 2022 kiinteistöveroprosenteiksi seuraavat:

  • yleinen veroprosentti 0,95
  • vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50
  • muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,00
  • voimalaitosrakennusten ja -rakenteiden veroprosentti 3,10
  • tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan veroprosentti 0,25
  • rakentamattomalta rakennuspaikalta ei peritä erillistä veroprosenttia.

Sote-uudistuksen voimaanpanolain mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä määrätyllä prosenttiyksiköllä. Vuoden 2022 kunnallisveroprosentti määrittää siten myös vuoden 2023 veroprosentin.

Muut käsitellyt asiat

Sitoutumattomien valtuustoryhmä jätti kokouksessa kaksi valtuustoaloitetta, jotka koskivat nopeusnäyttötaulujen asentamista Mattisen koulun kohdalle sekä sopimuksen soveltamista Outojängän kaavoituksen käynnistämissopimuksen osalta.

Kehitysjohtajan viran perustamista käsiteltäessä kunnanvaltuuston jäsen Pia Palokangas esitti, että virkaa ei perusteta. Kunnanvaltuuston jäsen Ari Hietanen kannatti esitystä. Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus sai 12 ääntä ja Palokankaan esitys 5 ääntä. Tarkemmat äänestystiedot selviävät pöytäkirjan liitteeksi tulevasta äänestyspöytäkirjasta.

Muut kunnanvaltuuston kokouksessa käsitellyt asiat menivät päätösehdotusten mukaisesti. Kunnanvaltuuston käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 10.11.2021 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta.

Nuija