Tervolan kunta ja Lapin AMK solmivat kumppanuussopimuksen

Lapin AMK ja Tervolan kunta ovat uudistaneet kumppanuussopimuksen, jolla vahvistetaan ja tiivistetään yhteistyötä.

Uuden sopimuksen myötä ammattikorkeakoulu ja Tervolan kunta jatkavat systemaattista yhteistyötä, joka hyödyttää kummankin organisaation strategisia ja operatiivisia kehittämistavoitteita. Yhteistyötä tehdään ensisijaisesti kestävän kehityksen, kotimaisen ja lähiruoan käytön edistämisen ja viihtyisän, luontolähtöisen ympäristön kehittämisen kokonaisuuksissa.

– Näemme, että yhteistyön tiivistäminen hyödyttää niin opiskelijaa, oppilaitosta kuin Tervolan kuntaa toteaa kunnanjohtaja Mika Simoska.

Kumppanuustyötä koordinoivat yrityskehittäjä Matti Alatalo ja yliopettaja Jussi Soppela.Operatiivisella tasolla painopiste on YAMK-koulutuksissa, mutta yhtymäkohtia usean eri osaamisalueen toimintoihin on olemassa.

– Tervolan sopimus on esimerkki kumppanuudesta, missä on todella paljon yhteisiä rajapintoja, rehtori Riitta Rissanen toteaa.

Käytännössä kumppanuussopimuksen puitteissa voidaan tehdä yhteistyötä esimerkiksi hankeavauksissa, opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikkojen löytämisessä sekä asiantuntijuuden ja jatkuvan oppimisen edistämisessä. Tänä vuonna yhteistyön puitteissa hyödynnetään mm. Lapin AMK:n FrostBit-ohjelmistolaboratorion virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden osaamista, sillä esim. Tervolan Kätkävaarassa sijaitsevan luontopolun opasteihin suunnitellaan uusia digitaalisia ratkaisuja.

Tervolan kunnan ja Lapin AMK:n sopimus on voimassa vuoteen 2023 saakka.

Tervolan kunnantalo