Tervolan kunta jatkaa koronasuosituksia

Tervolan kunta jatkaa koronasuosituksia 25.4.2021 saakka. Epidemiatilanne Länsi-Pohjassa on edelleen kiihtymisvaiheessa. Tervolan kunta suosittelee seuraavia toimia:

  1. Yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten osallistujamäärä voi olla valtioneuvoston suosituksen mukaisesti enintään kuusi henkilöä. Tätä kuuden hengen henkilömäärärajaa suositellaan noudatettavaksi myös yksityisissä tilaisuuksissa. Lapin aluehallintovirasto on päätöksellään 24.3.2021 kieltänyt kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 25.4.2021 saakka.

  2. Tervolan kunta suosittelee yli 20-vuotiaiden sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä 25.4.2021 saakka. Suositus koskee kaikenlaista Kivalo-opiston, järjestöjen ym. toimijoiden sisätiloissa järjestämää harrastustoimintaa ja kokoontumisia. Perhesalivuoroilla voi edelleen käydä oman perheen kesken ja Tervolan kuntosali edelleen on auki. Sen sijaan esimerkiksi ohjatut kuntosaliryhmät suositellaan keskeytettäviksi.

  3. Tervolan kunta suosittelee kuntalaisille kasvomaskien käyttöä kaikissa tilanteissa, joissa riittäviä turvavälejä ei voida taata.

Toimenpiteet perustuvat Länsi-Pohjan alueellisen pandemiatyöryhmän 24.3.2021 määrittelemiin linjauksiin.