Tervolan uusi kunnanvaltuusto valitsi edustajat kunnan toimielimiin

Tervolan kesäkuussa valittu kunnanvaltuusto kokoontui torstaina 12.8 ensimmäistä kertaa. Kokouksessa valittiin edustajat kunnan toimielimiin ja muihin luottamustehtäviin. Tervolan uudet kunnanvaltuutetut löytyvät Tervolan kunnan verkkosivuilta.

Tervolan kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Pertti Keränen ja varapuheenjohtajiksi Eero Lampela ja Jorma Vaara. Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Ylimartimo ja varapuheenjohtajaksi Pertti Hemminki. Kunnanhallituksen muut jäsenet ovat Hanna-Leena Kaasila, Riikka Oinas ja Ari Hietanen.

Tervolan kunnalla on kuusi lautakuntaa. Keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan toimikaudet kestävät neljä vuotta. Muiden lautakuntien toimikausi on kaksi vuotta. Keskusvaalilautakunnan valinta siirtyi seuraavaan kokoukseen. Muiden lautakuntien puheenjohtajina toimii:

  • Tekninen lautakunta: Juha Juntunen
  • Sivistyslautakunta: Virva Kokko
  • Sosiaali- ja terveyslautakunta: Pia Palokangas
  • Maaseutulautakunta: Pekka Juopperi
  • Tarkastuslautakunta: Matti Vaajoensuu

Kunnanvaltuuston kokoontuminen syksyllä 2021

Kunnanvaltuusto kokoontuu tulevana syksynä 16.9, 4.11 ja 9.12. Lisäksi kunnanvaltuusto kokoontuu tarpeen mukaan myös muina ajankohtina.

Muut toimielimet ja luottamustoimet

Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan edustajia myös muihin luottamustoimiin. Kunnanvaltuuston valintoihin ja muihin päätöksiin voi tutustua 18.8.2021 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.fi.

Nuija