Tervolan varhaiskasvatuksessa ulkoillaan kaikkina vuodenaikoina

Syksy on saapunut Tervolaan ja sen myötä myös syyssateet. Mutta sehän ei meitä varhaiskasvatuksessa haittaa, me nimittäin ulkoilemme säällä kuin säällä! Ja mikä on lasten mielestä mukavampaa kuin vesileikit.

Varhaiskasvatuksessa pyritään ulkoilemaan kaksi kertaa päivässä, aamupäivällä ja iltapäivällä. Ulkoilulla on tärkeä rooli lapsen arjessa ja tärkeää on myös se, että aikuiset kannustavat ulkona liikkumiseen. Lasta kannustaa myös hyvä vaatetus, että niissä saa ja on mukava liikkua. Luonnossa voi liikkua monin eri tavoin ja se kehittää myös lapsen liikuntataitoja. Luonnossa lapsella on tilaa liikkua ja päästää mielikuvitus valloilleen. 

Lapset laskevat liukurilla mäkeä

Muutama ote valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta:

”Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, s.46)

”Lähiluonto sekä rakennettu ympäristö ovat sekä oppimisen kohteita että oppimisympäristöjä. Luonnossa ja rakennetussa ympäristössä retkeily sekä ympäristön tutkiminen ovat tärkeä osa varhaiskasvatusta. Myönteisten kokemusten kautta lapsi oppii nauttimaan luonnosta ja lähiympäristöstä ja hänen ympäristösuhteensa vahvistuu. Luonnon ilmiöitä havainnoidaan eri aistein ja eri vuodenaikoina. Niistä keskustellaan ja niitä tutkitaan. Samalla opetellaan ympäristöön liittyvien käsitteiden käyttöä. ” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, s.47)

”Varhaiskasvatuksen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan liikunnan iloa. Lapsia kannustetaan ulkoiluun ja liikunnallisiin leikkeihin kaikkina vuodenaikoina. Ohjatun liikkumisen lisäksi huolehditaan siitä, että lapsilla on riittävästi mahdollisuuksia päivittäiseen omaehtoiseen liikuntaan sekä sisällä että ulkona. Liikuntakasvatuksen tulee olla säännöllistä, ja lapsi- lähtöistä, monipuolista ja tavoitteellista.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, s.47)

Tärkeää on myös se, että varhaiskasvatuksen henkilökunta sitoutuu ulkoiluun ja siellä liikkumiseen. Tervolassa henkilökunnalle on esimerkiksi järjestetty Ilo kasvaa liikkuen -koulutusta. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla. Koulutus tarjosi varhaiskasvattajille ideoita lasten liikkumisen lisäämiseen sekä oman työn kehittämiseen.

Vanhempien kannattaa muistaa, että lasta kannustetaan kotona ulkoilemaan ja liikkumaan. Ulkoilu on halpa harrastus. Pelkästään jo omalla pihalla ulkoilu, leikkipuistossa käynti tai lähimetsässä liikkuminen innostaa lasta. On meidän aikuisten vastuulla, että opetamme lapsille ulkoilun tärkeyden ja sen miten luonnossa liikutaan ja ollaan. 

Terveisin, Tervolan varhaiskasvatuksen väki