Tervolan Westside asukaskyselyssä 65 % kiinnostunut omakotitaloasumisesta alueella

Tervolan Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan -hankkeessa tehtiin elokuussa 2020 asukaskysely, jolla kartoitettiin tervolalaisten ja lähialueiden asukkaiden kiinnostusta alueella asumiseen, alueen vetovoimatekijöihin sekä teemoihin. Kyselyyn oli mahdollista osallistua Tervolan kunnan verkkosivuilla olevasta linkistä. Kyselyyn saatiin yhteensä 82 vastausta.

Kyselyn perusteella 65 % vastaajista oli kiinnostunut omakotitaloasumisesta alueella. 19 % oli kiinnostunut rivi- tai paritalossa asumisesta ja 12 % asumisesta kerrospientalossa sekä palveluasunnossa. 28 % vastaajista ei ollut kiinnostunut pysyvästä asumisesta alueella. Tervolan kunnan vahvuuksiksi vastaajat kokivat luonnon ja vesistöt, sijainnin sekä harrastusmahdollisuudet. Westside-alueen vahvuudet olivat samansuuntaisia. Vesistö, luonto ja sijainti nousivat vastauksissa kärkeen.

Asumisen kannalta tärkeimmäksi teemaksi nousivat ekologiset arvot. Sen sijaan jakamistalouden ratkaisuja ei koettu yhtä tärkeiksi. Tästä huolimatta yli puolet vastaajista toivoi yhteistä lämmitysjärjestelmää ja piha-alueita ja noin kolmasosa rantasaunaa, varastotiloja ja viljelypalstaa.

Tällä hetkellä hankkeessa toteutetaan vielä puhelinhaastatteluja ja tulossa on myös toimijakysely. Puhelinhaastatteluilla kartoitetaan ulkopaikkakuntalaisten kiinnostusta uutta asuinaluetta kohtaan ja toimijakyselyllä yritysten suhtautumista alueeseen.

Onko sinulla ideoita alueen kehittämiseen? Ota yhteyttä hankkeen projektipäällikköön!

Marjut Järvinen, marjut.jarvinen@tervola.fi, 040 1519 819

Tervolan Westside-alue. Metsämaisema Kemijoen vastarannalta kuvattuna.