Tervolan Westside-hanke on saanut projektipäällikön

Helmikuussa käynnistyneessä Westside-hankkeessa kehitetään Tervolaan houkuttelevaa asuin-, yritys- ja matkailualuetta. Lapin liiton rahoittama Westside toteutettavuusselvitys ja master plan kehittämishanke kestää vuoden 2020 loppuun saakka.  Hankkeessa on aloittanut helmikuun lopussa kokoaikainen projektipäällikkö Satu Pekkala. Alueen kehittämisen avulla Tervolan kuntaan houkutellaan lisää asukkaita, mutta myös vahvistetaan Tervolan kunnan jo nykyisellään positiivista imagoa.

Hanke lähtee liikkeelle selvityksistä, joiden avulla kartoitetaan alueelle suunniteltujen toimintojen sijaintia ja toteutusmahdollisuuksia. Tehtävien tutkimusten avulla halutaan selvittää mahdollisuudet hiilineutraaliin asumiseen ja rakentamiseen, energiaomavaraisuuteen, alueelliseen erikoistumiseen sekä innovoivan elinympäristön luomiseen. Tutkimusten avulla halutaan myös lisää tietoa alueelle suunniteltujen matkailutoimintojen mahdollisuuksista.

Hankkeen päättyessä Tervolan kunnalla on hyödynnettävissä laaja selvitys, jonka avulla voidaan laatia suunnitelmat uuden kylän kehittämiseksi Kemijoen ranta-alueelle. Hankkeen aikana Westside -aluetta tullaan markkinoimaan potentiaalisille kohderyhmille eri tavoin. Ketkä sitten voisivat olla Westsiden uudisasukkaita? Esimerkiksi suurista kasvukeskuksista ”pakoa” harkitsevat nuoret perheet ja jo eläköityneet ”entiset tervolalaiset” tai ylipäätään turvallisesta ja rauhallisesta sekä hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitsevasta innovatiivisesta asumisesta haaveilevat ihmiset. Eräs merkittävä kohderyhmä on myös kunnan nykyiset asukkaat, joille alue tulee tarjoamaan lukuisia mahdollisuuksia elin- ja toimintaympäristönä.

Hankkeessa projektipäällikkönä aloittanut Satu on rovaniemeläinen hallintotieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisteri sekä opettaja ammatillisen koulutuksen puolelta. Hän on työskennellyt matkailutoimialalla myynnin ja markkinoinnin parissa ja erilaisissa kehittämistehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä koulutusorganisaatioissa. Satu kuvailee itseään päämääräorientoituneeksi optimistiksi. ”Työssä minua motivoivat mahdollisuus uuden oppimiseen ja kehittymiseen, avoin ja positiivinen työilmapiiri sekä luottamus ja mahdollisuus myös itsenäiseen työskentelyyn.”

 

Projektipäällikkö Satu toivoo saavansa kuulla kuntalaisten ääntä alueen kehittämiseen liittyen. Satuun voi ottaa yhteyttä sähköpostitse: satu.pekkala@tervola.fi tai puhelimitse 040 1519 820. Lisäksi Satu vierailee mielellään hankkeen aikana erilaisissa tilaisuuksissa kertomassa hankkeesta.

Kuvassa projektipäällikkö Satu Pekkala