Tervolan Westsiden Masterplan –tarjouskilpaan saatiin voittaja

Toteuttamismahdollisuuksien kartoitus alkaa kesäkuussa

Tervolan kuntakeskuksen vastarannalla sijaitsevalla ”Westside” –alueella alkaa kesäkuussa tapahtua.  Kunnan ”Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan” –hankkeen masterplan –kilpailutus on saatu päätökseen ja määräaikaan mennessä saatiin kuusi tarjousta. Kilvan voitti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Lapin liiton EAKR –hankkeessa selvitetään ”Westside”-alueen hyödyntämismahdollisuuksia.

Masterplanilla (yleissuunnitelma) kartoitetaan alueelle suunniteltujen toimintojen toteuttamismahdollisuuksia.  Masterplanissa esitetään tutkittua tietoa alueen soveltuvuudesta asumiseen ja rakentamiseen kohteen tulvaherkkyys huomioiden. Suunnitelmassa otetaan huomioon alueen sijainti, ekosysteemi sekä erityispiirteet ja esitetään asuin-, yritys- ja matkailurakentamisen toimenpiteitä. Selvitystyön avulla luodaan alueen rakentumista ja kehittämistoimintaa ohjaava suunnitelma vuoteen 2030 saakka.

Nykytila-analyysiä ja suunnittelutyötä

Masterplanin kilpailutuksessa eniten pisteitä saanut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on Kuntaliiton omistuksessa oleva monialainen asiantuntijaorganisaatio. FCG:llä on pitkäaikainen kokemus alueiden elinvoiman kehittämisestä sekä yhdyskuntien suunnittelusta ja rakentamisesta. Yrityksellä on 14 toimipistettä eri puolilla Suomea.  Westside hankkeen selvitystyö toteutetaan FCG:n Rovaniemen toimiston johdolla.

Masterplan selvitystyön on tarkoitus käynnistyä kohteessa kesäkuun aikana laatimalla nykytila-analyysit ja maaperä-, luonto- ja maisema- sekä tulvaselvitykset. Myöhemmin alueen ideointi- ja suunnittelutyöhön on tarkoitus osallistaa myös asukkaat, potentiaaliset alueen käyttäjät, muut osalliset ja sidosryhmät. Selvitystyön on tarkoitus valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Samanaikaisesti masterplan selvitystyön kanssa kilpailutettiin myös Westside alueen viestintäohjelman suunnittelu ja toteutus. Monikanavaisen viestintäohjelmalla lisätään alueen tunnettuutta ja vetovoimaa sekä markkinoidaan aluetta innovatiivisena toimintaympäristönä potentiaalisille kohderyhmille. Viestintäohjelman hankintapäätös tehdään kuun lopussa.