Vanhemmuus ja parisuhde

Vanhemmuus ja parisuhde ovat perhe-elämän pohja. Vanhemmaksi kasvua tapahtuu läpi koko elämän. Elämäntilanteiden muuttuessa, lapsiperhearjen haasteet voivat vaikuttaa myös parisuhteeseen ja voit tarvita tukea sekä vanhemmuuteen että parisuhteeseen.

 • Tukea perheelle

  Kasvatus- ja perheneuvonta

  Lapsiperheet voivat saada kasvatus- ja perheneuvolan palveluita lapsen ja nuoren hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen edistämiseksi sekä vanhemmuuden tueksi. Kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijät auttavat perheitä myös silloin, kun arjesta suoriutuminen ja omien voimavarojen riittävyys tuottavat huolta. Palvelu on luottamuksellista.

  Kasvatus- ja perheneuvonta

   

  Lapin ensi- ja turvakoti

  Lapin ensi- ja turvakoti ry:n sivuilta löydät palveluita ja apua mm. raskausaikaan ja vanhemmuuteen, päihteettömyyteen odotus ja vauva-aikana, väkivallasta selviämiseen. Sivuilta löydät neuvontaa mm. lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen ja lisäksi erilaisia vertaisryhmiä ja apua myös verkossa.

  Lapin ensi- ja turvakoti

   

  Mielenterveyspalvelut

  Ihmisen elämäntilanteet ja kokemukset muuttuvat, mikä vaikuttaa yksilön henkisiin voimavaroihin. Yksilön hyvinvoinnin perustana on hyvä mielenterveys. Se vahvistaa kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa ja auttaa sietämään ajoittaista ahdistusta sekä elämään väistämättä kuuluvia vaikeita asioita.

  Tilapäinen mielenterveyden kuormittuminen ja henkinen pahoinvointi on normaalia erilaisissa elämänvaiheissa, jolloin henkilön mieliala, tunteet, ajatukset tai käytös haittaavat toimintakykyä tai ihmissuhteita tai aiheuttavat kärsimystä. Tärkeää on kertoa voinnistasi jollekin läheiselle, esimerkiksi puolisolle, ystävälle, terveydenhoitajalle ja hakea tukea ja apua tilanteeseen.

  Mielenterveyspalvelut

   

  Lapsiperheiden sosiaalityö on ennaltaehkäisevää työtä, joka tukee perheen arjen sujumista. Voit olla yhteydessä alueesi sosiaalipalveluun, jos tarvitset tukea esimerkiksi perheen arjen käytännön järjestelyihin, arjessa jaksamiseen, haasteisiin lasten kasvatuksessa, taloudellisiin vaikeuksiin tai päihteiden käyttöön. Sosiaalipalvelujen neuvonta, sosiaalityö ja sosiaaliohjaus ovat maksuttomia palveluja.

  Lapsiperheiden sosiaalityö

   

  Lapsiperheiden kotipalvelut

  Perhetyö

  Tuetut hyvinvointilomat

 • Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola

  Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola

  Nuoret ja aikuiset voivat saada seksuaaliterveys- ja ehkäisyneuvontaa. Ehkäisyneuvoloista saat asiantuntevaa neuvontaa raskauden ehkäisystä, käytettävissä olevista ehkäisymenetelmistä ja seksitaudeista. Voit kysyä myös raskauden keskeytykseen liittyvistä asioista.

  Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola

 • Valtakunnallisia palveluita, tietoa ja tukea

  Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen sekä tietoa lapsen eri ikäkausien kehityksestä. Sivuilta löydät myös maksuttoman vanhempainpuhelimen ja vanhempainchatin, joissa voit puhua tai kirjoittaa mistä tahansa vanhemmuuteen liittyvästä asiasta.

  MLL vanhempainnetti

   

  Vanhempien Akatemian® maksuton toiminta tarjoaa monipuolisesti luentoja, vanhemmuusryhmiä, perheille yhteistä toimintaa sekä henkilökohtaista tukea ohjausta vanhemmuuteen 0–16 -vuotiaiden lasten vanhemmille niin pienten kuin vähän isompienkin pulmatilanteiden kanssa. Vanhempien Akatemia sijaitsee Oulussa, mutta järjestää toimintaa verkossa, jolloin voit osallistua mistäpäin Suomea tahansa.

  Vanhempien Akatemia

   

  Mielenterveystalo.fi on julkisen terveydenhuollon tarjoamaa luotettavaa apua mielen hyvinvointiin. Sivuilta löydät muun muassa omahoito-ohjelmia, nettiterapiaa sekä tietoa mistä saat tukea mielenterveyden haasteisiin.

  Mielenterveystalo.fi -sivuille

   

  Suomen Mielenterveys ry:n MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Mieli.fi -sivuilta löytyy mm. koulutuksia ja materiaaleja sekä erilaisia mielenhyvinvoinnin harjoituksia.

  Mieli.fi -sivuille

  Pikkutöppöset-sivustolta löydät tukea ja tietoa tupakoinnin tai muiden nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen raskausaikana tai pikkulapsiarjessa. Maksuttomat ja anonyymit viikoittaiset chatit tarjoavat sekä vertaistukea että vanhempien tarpeisiin räätälöityä tietoa.

  Apua tupakoinnin lopettamiseen

   

  Päihdelinkki-verkkopalvelusta löydät tietoa ja tukea päihteistä ja riippuvuuksista. Sivuilta löytyy kattavan tietopankin lisäksi testejä, oma-apusisältöjä, vertaistukea ja neuvontapalvelu. Päihdelinkki-verkkopalvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, pelaajille, läheisille ja kaikille riippuvuustiedosta kiinnostuneille sekä myös ammattilaisille ja opiskelijoille.

  Päihdelinkin sivuille

   

  Päihde- tai rahapeliongelma koskettaa monien elämää tavalla tai toisella, vaikka itsellä ei näitä ongelmia olisikaan. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ehkäisee alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvien ongelmien lisäksi pelaamisesta syntyviä haittoja. Sivuilta löydät toimintaa ja palveluja lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä opiskelijoille, työikäisille ja ikääntyneille sekä maksuttoman 24/7 auki olevan päihdeneuvontapuhelimen.

  Ehyt.fi -sivuille

 • Tukea eroon

  Joskus tilanteet ja asiat ajautuvat siihen, että ero on ainoa vaihtoehto, mutta tukea on aina saatavilla. Hyvä yhteistyö vanhemmuudessa voi olla erotilanteessa vaikeaa, mutta vanhempien sovinnollisuus auttaa lasta sopeutumaan uuteen elämän tilanteeseen.

  Ero tai ylipäätänsä eron harkitseminen on pysäyttävä kokemus ja voi olla henkisesti hyvinkin kuormittava elämäntilanne. Eron aikana pitäisi pyörittää arkea ja hoitaa esimerkiksi asumiseen ja lasten asioihin liittyviä järjestelyitä. Täältä löydät tukea, jos olet eroamassa, juuri eronnut tai harkitset eroa. Hae apua matalalla kynnyksellä.

   

  Lapsen huoltajuudesta ja tapaamisoikeudesta sopiminen

   

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy vanhemmuussuunnitelma tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Suunnitelmassa sovitaan lapsen arjen järjestämisestä ja lähtökohtana ovat lapsen käytännön tarpeet. Vanhemmuussuunnitelma on vanhempien yhteinen, vapaaehtoinen työkalu vanhemmuuteen eron jälkeen. Se ei ole virallinen sopimus tai juridinen asiakirja. Erovanhempien ja -perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat myös hyödyntää vanhemmuussuunnitelmaa apuvälineenä työssään.
  THL:n vanhemmuussuunnitelma

   

  Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea erotilanteeseen. Sivuilta löydät myös maksuttoman vanhempainpuhelimen ja vanhempainchatin, joissa voit puhua tai kirjoittaa mistä tahansa vanhemmuuteen liittyvästä asiasta.
  MLL:n vanhempainnettiin

   

  MLL Helsingin yhdistyksen tuottamat Ero lapsiperheessä -piirrosvideot on suunnattu tueksi eroaville/ eronneille vanhemmille, heidän läheisilleen sekä perheiden parissa työskenteleville. Videot löytyvät useina kieliversioina.
  Ero lapsiperheessä -piirrosvideoihin

   

  Ensi- ja turvakotien liiton tekemästä Vanhemman opas – tietoa ja tukea lapsiperheen eroon -opas on tarkoitettu eroaville tai eroa harkitseville sekä heidän läheisilleen. Oppaasta löydät tietoa ja tukea erotilanteissa lapsiperheille.
  Vanhemman opas – tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

   

  Ensi- ja turvakotien liiton Apuaeroon.fi -sivustolta löydät kattavasti tietoa eroon liittyen sekä paikallisesta eroauttamisesta.
  Apuaeroon.fi -sivustolle

   

  Vanhempien Akatemian® maksuton toiminta tarjoaa monipuolisesti luentoja, vanhemmuusryhmiä, perheille yhteistä toimintaa sekä henkilökohtaista tukea ohjausta vanhemmuuteen 0-16 -vuotiaiden lasten vanhemmille niin pienten kuin vähän isompienkin pulmatilanteiden kanssa. Vanhempien Akatemia sijaitsee Oulussa, mutta järjestää toimintaa verkossa, jolloin voit osallistua mistäpäin Suomea tahansa.
  Vanhempien Akatemian® -sivuille

   

  Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry on perheiden murroskohtien asiantuntijajärjestö, jonka sivuilta löydät hyödyllistä tietoa lasten ja nuorten tukemiseen erotilanteessa.
  Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n sivuille

   

  Elatusvelvollisten Liitto ry on vuonna 1978 perustettu lastensuojelu- ja edunvalvontajärjestö. Liiton tavoitteena on edistää lapsen oikeutta säilyttää hyvät suhteet molempiin vanhempiin myös eron jälkeen. Liitto julkaisee Elatusvelvollinen – Uusperheellinen -lehteä, tarjoaa puhelinneuvontaa ja järjestää tapahtumia ja on ollut mukana luomassa mm. uudistunutta lapsenhuoltolakia.
  Elatusvelvollisten Liitto ry:n sivuille

   

  Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on vuonna 1975 perustettu valtakunnallinen lastensuojelualan etujärjestö, jolla on yhdistys- tai vertaisryhmätoimintaa noin 80 paikkakunnalla. Liitto järjestää vertaistukiryhmiä, eroryhmiä ja lasten eroryhmiä sekä tuettuja lomatukijaksoja yhteistyössä lomajärjestöjen kanssa.
  Yhden vanhemman perheiden liiton sivuille

   

  Miessakit ry:n sivuilta löydät tukea isyyden tueksi ja apua ero-ongelmien käsittelyyn ja niistä selviämiseen. Voit saada henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen. Keskeisenä tavoitteena on turvata lapsen ja isän suhteen jatkuminen myös eron jälkeen.
  Miessakit ry:n sivuille

   

  Isät lasten asialla ry:n sivuilta löydät tietoa ja vertaistukea iseille erotilanteissa.
  Isät lasten asialla ry:n sivuille

   

  Sateenkaariperheen ero-oppaasta löydät tietoa eronneelle, eroavalle tai eroa pohtivalle sateenkaariperheen vanhemmalle eron toteutuksesta, käytännön järjestelyistä ja eron vaikutuksista.
  Sateenkaariperheen ero-oppaaseen

   

  Apua huoliin -chat tarjoaa apua lappilaisten nuorten ja lapsiperheiden vanhempien huoliin. Vastaajana lappilaisia nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Chat on avoinna tiistaisin–torstaisin klo 15–17. Apua huoliin -chatissa seksuaalineuvontaa nuorille keskiviikkoisin klo 17–19.

  Apua huoliin -chat

 • Lähisuhdeväkivalta

  Lähisuhdeväkivalta voi koskettaa meistä jokaista jossain elämän vaiheessa. Väkivallan kokemus usein yllättää, koska tekijänä on läheinen ihminen. Väkivallan jatkuessa teot normalisoituvat osaksi arkea ja avun pyytäminen voi olla hankalaa häpeän, syyllisyyden ja pelon tunteiden vuoksi. Kaikissa perheissä riidellään, mutta normaaliin riitelyyn ei kuulu väkivalta tai sen pelko.

  Lähisuhdeväkivallan muotoja ovat henkinen väkivalta joka ilmenee mm. henkisenä kiusaamisena, alistamisena, mitätöintinä, halveksuntana, haukkumisena ja kontrolloinnin tarpeena. Lähisuhdeväkivallan muita muotoja ovat fyysinen, taloudellinen, seksuaalinen ja uskonnollinen väkivalta. Jokaisella ihmisellä on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen.

  Lähisuhdeväkivalta harvemmin loppuu itsestään vaan pahenee vuosien saatossa. Väkivallan tekijä syyllistää uhriaan väkivallasta, mutta myös hyvittelee tekojaan lahjoilla, kauniilla eleillä, sanoilla tai muuten huomioida väkivallan uhria positiivisella tavalla.

  Näiltä sivuilta löydät tukea ja apua, jos koet lähisuhdeväkivaltaa.

  Jos olet akuutissa hädässä, soita hätänumeroon 112.

   

  Lapin ensi- ja turvakoti

  Turvakoti on tarkoitettu kaikille perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, ketkä tarvitsevat apua ja tukea tilanteesta selviämiseen sekä väliaikaisen asuinpaikan. Lähisuhdeväkivallan pelko tai uhka on riittävä syy hakeutua turvakotiin.

  Asiakkaalle maksuttomaan turvakotiin voit mennä yksin tai lasten kanssa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Turvakodista voit saada neuvontaa myös puhelimitse.

  Lapin ensi- ja turvakodin puhelin päivystää 24/7 numerossa 040584002. Lapin ensi- ja turvakoti sijaitsee Rovaniemellä osoitteessa Lähteentie 5, 96400 Rovaniemi.

  Linkki ensi- ja turvakodin sivuille

  Valtakunnallisia palveluita

  Jokainen perhe on yksilöllinen ja tarvitsee tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Vertaistuen merkitys korostuu samassa elämäntilanteessa olevien kanssa tavatessa ja keskustellessa. Väkivaltatilanteissa tukea ja tietoa antavia järjestöjä.

  Ensi- ja turvakotien liiton Tunnista väkivalta -sivustolta löydät tietoa, kuinka tunnistaa väkivalta. Perheissä ja lähisuhteissa on olemassa hyvin erilaisia väkivallan muotoja. Väkivalta on kiteytettynä käyttäytymistä, joka pelottaa, loukkaa ja vahingoittaa.

  Linkki Tunnista väkivalta-sivustolle

   

  Ensi- ja turvakotien liiton Nettiturvakodista saat apua perheväkivaltaan ja turvallisuutta lähisuhteisiin.

  Linkki Nettiturvakotiin

   

  Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhempainnetistä löydät tietoa perheväkivallan vaikutuksista lapseen. MLL:n sivuilta löydät myös artikkelin Mikä neuvoksi, kun lapsen kanssa kilahtaa? Jokainen joskus raivostuu lapselleen, mikä pelästyttää ja hävettää. Havahtuminen tilanteeseen on kuitenkin aina mahdollisuus muutokseen.

  Linkki MLL:n vanhempainnettiin

  Linkki Mikä neuvoksi, kun lapsen kanssa kilahtaa? -artikkeliin

   

  RIKU eli rikosuhripäivystys on matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalvelu rikoksen uhreille ja heidän läheisilleen. Sivuilta löydät mm. maksuttoman rikosuhripäivystysnumeron 116006, joka palvelee suomeksi ma–pe klo 9–20 ja ruotsiksi klo 12–14 sekä chatin, joka on auki arkisin 9-15 ja lisäksi maanantaisin 17-19. Sivuilta löydät myös Turvasuunnitelma väkivaltatilanteeseen tai sen uhkaan kotona sekä ohjeet lähestymiskiellon tekemiseen.

  Linkki RIKU:n sivuille

  Linkki Turvasuunnitelmaan

  Linkki lähestymiskiellon tekemisohjeeseen

   

  Lähisuhdeväkivallasta tehdään tarvittaessa rikosilmoitus poliisille. Rikosilmoituksen voi tehdä kuka tahansa joko verkossa tai poliisilaitoksella. Kuvaile rikosilmoituksessa mahdollisimman tarkasti mitä on tapahtunut ja keitä asia koskee.

  Linkki rikosilmoituksen tekemiseen

   

  Nollalinja auttaa lähisuhdeväkivaltaan ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyen. Sivuilta löydät mm. 24/ auki olevat auttavan puhelimen numerosta 080 005 005 ja arkisin klo 9-15 auki olevan chatin.

  Linkki Nollalinjan sivuille

   

  Naisten Linjan sivuilta löydät tietoa ja tukea kaikenikäisille väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Voit luottamuksellisesti soittaa tai chatata.

  Linkki Naisten Linjan sivuille

   

  Miessakit ry:n sivuilta löydät apua ja tietoa henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla ja yksilö- tai vertaisryhmätapaamisissa. Päivystyspuhelin on avoinna ma-ke klo 9-12 numerossa 0447511340. Muulloin jätä viesti vastaajaan, niin otamme sinuun yhteyttä.

  Linkki Miessakit ry:n sivuille

   

  Tukikeskus Varjosta saat tietoa ja tukea eron jälkeisestä vainosta sekä aikuisille että nuorille.

  Linkki Tukikeskus Varjon sivuille

  Ihmisoikeusliiton sivuilta löydät tietoa kunniaan liittyvästä väkivallasta.

  Linkki Ihmisoikeusliiton sivuille

   

  Loisto setlementin Sopu-työ auttaa kunniaan liittyvissä kriiseissä ja konfliktitilanteissa.

  Linkki Sopu-työn sivuille

   

  Monika-Naiset liitto ry:n sivuilta löydät tukea, jos olet väkivaltaa kokenut maahanmuuttajataustainen nainen. Sivuilta löydät mm auttavan puhelimen ja chatin.

  Linkki Kriisikeskus Monikan sivuille

   

  Ensi- ja turvakotien liiton Kaapatut lapset -sivustolta löydät tietoa ja tukea, jos lapsesi on kaapattu tai pelkäät lapsikaappausta.

  Linkki Kaapatut Lapset -sivustolle

   

  Terveyskylän Naistalo tarjoaa tietoa ja tukea seksuaaliväkivaltaa kokeneille, heidän läheisilleen ja aiheen parissa työskenteleville ammattilaisille.

  Linkki Naistalon sivuille

   

  Raiskauskriisikeskus Tukinaisen sivuilta löydät tietoa, tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.

  Linkki Tukinaisen sivuille

   

  Suojellaan Lapsia ry:n Sinä riität on vertaistuellinen ryhmä vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsi tai nuori on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi. Sivuilta löydät myös podcastin, kirjoitushuoneen ja pysähtymisharjoituksen.

  Linkki Sinä riität -sivustolle

   

  Suomen Delfins ry:n sivuilta löydät tietoa ja tukea lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetyille aikuisille. Sivuilta löydät mm. neuvontapuhelimen, chatin ja keskusteluryhmän.

  Linkki Suomen Delfins ry:n sivustolle

 • Taloudellinen tuki

  Jokaisella voi tulla välillä taloudellisia haasteita. Voit tarvita ruoka-apua, akuuttia rahallista tukea, tukea harrastusmaksuihin. Näiltä sivuilta löydät mistä voit hakea apua taloudellisia haasteita kohdatessa.

  Perheiden sosiaalipalvelut

  Kela

  Pelastakaa Lapset ry

  Talous- ja velkaneuvonnan Talouden Oma-apu

  Kysy rohkeasti myös harrastusseurasta, onko seuralla mahdollisuutta tukea lapsesi harrastusta.