Tervolan lukio

Lukiokoulutusta Tervolassa antaa monipuolinen sivistyslukio, Tervolan lukio. Opetuksessaan se ottaa huomioon opiskelijoidensa erilaiset oppimisen edellytykset ja tarpeet sekä toimintaympäristönsä alati muuttuvat haasteet. Lukiokoulutus nähdään tärkeänä osana kunnan henkistä pääomaa ja paikallista identiteettiä.

Tervolan lukio on luokaton yleislukio ja se jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukion tehtävänä on antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta laaja-alaista yleissivistystä ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Päättötodistus, ylioppilastutkintotodistus, lukiodiplomi sekä muut vastaavat näytöt ovat osoituksena lukiossa hankituista tiedoista ja taidoista.

Lukion työajat 2023-2024

  • Syyslukukausi 9.8.-22.12.2023
  • Kevätlukukausi 8.1.-1.6.2024

Lukion loma-ajat 2023-2024

  • Syysloma 16.-22.10.2023
  • Joululoma 23.12.2023-7.1.2024
  • Talviloma 4.-10.3.2024
  • Pääsiäisloma 29.3.-1.4.2024
  • Helatorstai 9.-10.5.2024

Lisätietoja

Essi Varajärvi
Lapinniemen koulun ja Tervolan lukion rehtori
Heli Myllykoski
koulusihteeri

Tervolan lukio

Lukiontie 2, 95300 Tervola


Jaa sivu eteenpäin