Yksityisteiden avustusperusteisiin tulossa muutoksia

Tekninen lautakunta päätti 24.2.2021 pidetyssä kokouksessaan yksityisteiden avustusperusteiden muuttamisesta. Uusia avustusperusteita koskeva päätös ei ole vielä lainvoimainen, joten avustukset eivät ole vielä haettavana. Tekninen lautakunta tiedottaa tarkemmin uusista käytännöistä sen jälkeen, kun päätös saa lainvoimaisuuden. Tutustu uusiin avustusperusteisiin.

Uusien avustusperusteiden mukaan kunta myöntäisi avustuksia vain järjestäytyneille tiekunnille.  Avustusmuotoina olisivat vain rahallinen aurausavustus ja rahallinen kesäkunnossapitoavustus.

Aikaisemman käytännön mukaan kunnalta on voinut hakea rahallista aurausavustusta, aurausta kunnan suorittamana, kesäkunnossapitoavustusta ja perusparannusavustusta. Aurauksesta kunnan suorittamana (ns. hyväksyminen kunnan aurausohjelmaan) ja perusparannusavustuksesta luovuttaisiin kokonaan. Uusien perusteiden mukaan avustuksia voisivat hakea vain järjestäytyneet tiekunnat eli yksityishenkilöille ei avustuksia enää myönnettäisi.

Aurausohjelmaan hyväksyttyjen teiden osalta auraukset päättyvät tänä keväänä kunnossapitokauden päättyessä 30.4.2021. Muut avustusmuodot on myönnetty vuodeksi kerrallaan.

Tiekunnille myönnetään tämän vuoden kesäkunnossapitoavustukset vielä aiemmin hyväksyttyjen myöntämisperusteiden mukaan, joten niitä koskeva hakuilmoitus on julkaistu kunnan nettisivuilla 3.2.2021 ja Tervola-lehdessä 10.2.2021. Hakemukset tulee toimittaa 21.4.2021 mennessä.

Lisätietoja yksityisteiden avustuksista antaa tekninen johtaja Tiina Havela p. 0400 466 705, tiina.havela@tervola.fi.

Hiekkatie peltomaisemassa