Yksityisten teiden auraus Tervolassa 2021-2022

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 4.10.2021 hyväksynyt perusteet, joiden mukaan yksityisiä teitä voidaan hyväksyä kunnan aurausohjelmaan talvikaudeksi 2021-2022.

Aurausohjelmaa valmistellaan aiemman kauden aurausohjelman pohjalta. Aurauksen piirissä tullaan säilyttämään myöntämisehdot täyttävät piha- ja sopimustiet sekä aurauksen valinneiden järjestäytyneiden tiekuntien tiet. Järjestäytyneet tiekunnat voivat nyt siis valita kunnan järjestämän aurauksen aiemmin kesällä haussa olleen rahallisen avustuksen sijaan. Avustusta hakeneisiin ollaan yhteydessä kirjeitse.

Yksityistielain muutoksesta johtuen aurausohjelmaan ei voida enää hyväksyä järjestäytymättömiä yksityisteitä. Järjestäytymätön yksityistie on kyseessä silloin, kun tielle kohdistuu vähintään yhden kiinteistön hyväksi tieoikeus, joka on kirjattu kiinteistötietojärjestelmään. Tällainen tie voidaan kuitenkin hyväksyä ehdollisella päätöksellä aurausohjelmaan, mikäli tiekunnan osakkailla on esittää järjestäytymiskokouksen tai yksityistietoimituksen pöytäkirja. Yksityistielain mukaisten velvoitteiden toteutuminen tarkastetaan aurausohjelmakauden päättyessä.  Mikäli velvoitteet eivät täyty, kustannukset peritään takaisin.

Lisäksi järjestäytymättömille teille mahdollistetaan aurauksen tilaaminen omalla kustannuksellaan suoraan alueen urakoitsijalta kunnan kilpailuttamaan hintaan.

Teknisellä osastolla on käynnissä teiden luokittelu, jonka pohjalta aiemman kauden aurausohjelmasta tullaan poistamaan ehdot täyttämättömät tiet. Tällaisten teiden varsilla asuvia kuntalaisia tullaan tiedottamaan jatkovaihtoehdoista kirjeitse.

Parhaillaan valmistelussa on aurausurakoitsijoiden kilpailutus. Tarjouspyyntö julkaistaan HILMAssa ja Claudian tarjouspalvelussa.

Asiasta tullaan tiedottamaan myöhemmin lisää.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Mikael Yritys, 0400 466 705