Yksityistieavustukset

Muistutamme tiekuntia, että aurauskauden 2021 – 2022 aurausavustukset on julistettu haettavaksi 29.4.2021.

Avustuksella avustetaan omatoimista auraamista ja sitä voidaan myöntää vain järjestäytyneelle yksityistielle, joka täyttää yksityistielain mukaiset ehdot tiekunnan perustamisesta sekä tietojen ajantasaisuudesta Digiroadissa ja maanmittauslaitoksen rekistereissä. Lisäksi myöntämisedellytyksenä on, että tien pysyvän asutuksen osuus on vähintään 100 m yhdensuuntaisesti mitattuna.

Avustukset myönnetään teknisen lautakunnan 24.2.2021 hyväksymien myöntämisperusteiden mukaisesti ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Avustusmäärä on enintään 0,70 €/m ja se maksetaan tiekunnan tilille, kun myöntöpäätös on saanut lainvoimaisuuden.

Myöntämisperusteet sekä hakemuslomake löytyvät kunnan kotisivuilta (asuminen ja rakentaminen – asuminen – avustukset). Hakemus liitteineen tulee toimittaa tekniselle osastolle viimeistään 15.9.2021. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Tekninen osasto


Linkki Avustukset -sivulle