Tiedote aurausohjelmassa olevien teiden omistajille

Aurauskausi lähenee ja pyydämme kunnan aurausohjelmassa olevien teiden omistajia huomioimaan seuraavaa: – Aurausohjelmaan hyväksyttyjen yksityis- ja pihateiden tulee olla siinä kunnossa, että ne voidaan aurata käytettävissä olevalla aurauskalustolla; – Yksityisteiden ja pihateiden merkitseminen (aurausviitat) ja mahdollisten aurausesteiden (puiden oksat, kivet, kannot, yms.) poistaminen kuluu teiden omistajille (tiekunnat, yksityishenkilöt). Merkitseminen ja esteiden poistaminen tulee tehdä mahdollisimman

» Lue lisää

Vuoden 2020 äitienpäiväkunniamerkit haettavissa

Lapin aluehallintovirasto pyytää ehdotuksia vuoden 2020 äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi. Äitienpäiväkunniamerkkiehdotukset tulee toimittaa Lapin aluehallintovirastoon pe 1.11.2019 mennessä osoitteella Lapin aluehallintovirasto, PL 8002, 96101 ROVANIEMI. Lisätiedot ja ohjeet lomakkeisiin sekä vaadittavat Ritarikuntien kunniamerkkiehdotuslomake ja liitelomake osoitteessa http://stm.fi/aitienpaivakunniamerkit (kohdasta hakulomakkeet). Lomakkeet ovat saatavilla myös kunnanviraston neuvonnassa. Lisäksi lomakkeet voi tilata aluehallintovirastosta.

Urheilukujan jatko-osan rakennussuunnitelmat nähtävillä

KAAVATIEN RAKENNUSSUUNNITELMAT NÄHTÄVILLÄ Tervolan kunta asettaa maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville Urheilukujan jatko-osaa koskevat rakennussuunnitelmat. Suunnitelmat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 17.9. – 1.10.2019 välisen ajan. Suunnitelmat ovat esillä myös kunnan kotisivuilla (www.tervola.fi). Ko. alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla (osalliset) on oikeus tehdä muistutus suunnitelmasta. Kirjallinen muistutus on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä

» Lue lisää

Keskusurheilukentän kaavamuutoksen hyväksyminen

KUULUTUS Tervolan kunnanhallitus on hyväksynyt 9.9.2019/268 § kirkonkylän asemakaavan muutoksen keskusurheilukentän alueelle. Hyväksytty kaavamuutos on nähtävissä kunnanviraston neuvonnassa ja kunnan kotisivuilla. Tervolassa 13.9.2019 Tervolan kunnanhallitus Linkki ko. kaavoitusta koskevalle sivulle

Koulukuljetukset lukuvuonna 2019-2020

TERVOLAN KOULUKULJETUKSET LUKUVUONNA 2019 – 2020  Linja-autoliikenteessä vaihtuu osalla reiteistä liikennöitsijä lukuvuoden alkaessa. Aamureitit: YLIPAAKKOLAN SUUNTA: liikennöitsijä Orajärven Bussit Oy. PAAKKOLAN SUUNTA: liikennöitsijä Kemin Taksipalvelu Oy. POHJOISTEN KYLIEN SUUNTA: liikennöitsijä Orajärven Bussit Oy. Entiseen tapaan Louen kouluun pohjoisesta tulevat oppilaat kulkevat tässä autossa. Lisäksi tässä kulkevat Mattisen kouluun pohjoisesta tulevat oppilaat sekä Lapinniemelle ja lukioon

» Lue lisää

Opetus- ja suunnistuskartat päivitetty

Olemme päivittäneet kaikki opetus- ja suunnistuskartat. Ne löytyvät kunnan verkkosivuilta pdf-muodossa ja ovat vapaasti käytettävissä. Liikunnan iloa kesään!

Kenttien harjoitusvuorot kesällä 2019

KENTTIEN HARJOITUSVUOROT KESÄLLÄ 2019 Tekonurmikenttä Maanantai 17.00 – 21.00 Tervolan Palloseura Torstai 17.00 – 21.00 Tervolan Palloseura Keskusurheilukenttä Keskiviikko 16.00 – 18.00 Tervolan Terävä ja Tervolan Ulkoilijat Muina aikoina kentät ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.