Kaavoituskatsaus 2019

KUULUTUS Kaavoituskatsaus 2019 Tervolan kunnan vuotta 2019 koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsauksessa esitellään ajankohtaiset kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä muita kaavoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja toimia. Tällä kuulutuksella tulee seuraava kaavoitushanke vireille: Hastinkankaan teollisuusalueen asemakaavamuutos – Teollisuustoiminnan laajentumisen mahdollistaminen – Alueen asemakaavatiet Kaavoituskatsaukseen voi tutustua kunnan kotisivuilla. Tervolassa 16.5.2019 Tervolan kunnanhallitus

» Lue lisää

Kaavatien rakennussuunnitelma nähtävillä

Tervolan kunta asettaa maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville Oinaantien pohjoisosan rakennussuunnitelman. Suunnitelmat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 13.–27.5.2019 välisen ajan. Suunnitelmat ovat esillä myös kunnan kotisivuilla (www.tervola.fi). Ko. alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla (osalliset) on oikeus tehdä muistutus suunnitelmasta. Kirjallinen muistutus on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen Tervolan kunta, tekninen osasto, Keskustie

» Lue lisää

Painettu opaskartta

Tervolan kunnan painettu opaskartta käsittää sekä taajama- että haja-asutusalueen ja siihen on osoitetietojen ja palveluiden lisäksi merkitty myös nähtävyyksiä ja liikuntapaikkoja. Kartan hinta on 5,00 € ja niitä voi ostaa kunnantalon infopisteestä.  

Kenttävuorot haettavana

KENTTÄVUOROT HAETTAVANA Kirkonkylän tekonurmen, hiekkakentän ja keskusurheilukentän harjoitusvuorot kesäkaudelle 2019 ovat haettavissa vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse 17.5.2019 mennessä tarja.leinonen@tervola.fi.