Tervolan kunnan vauvaraha

Tervolan kunta tukee lapsiperheitä vauvarahalla, jota maksetaan jokaiselle Tervolassa vuoden 2023 aikana sekä sen jälkeen syntyvälle lapselle.

Lapsen syntymävuonna maksetaan 2000 euroa, sekä jokaisena seuraavana neljänä vuotena 1000 euroa / vuosi. Yhteensä vauvarahaa maksetaan 6000 euroa. (Kunnanvaltuusto 22.9.2022 § 72.)

Vauvarahaan on oikeutettu Tervolaan syntynyt lapsi. Myös vuonna 2022 syntyneet lapset, joiden ennalta laskettu syntymäaika olisi ollut 2023 vuoden puolella, ovat oikeutettuja vauvarahaan. Voit hakea vauvarahaa neuvolasta saatavalla lomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa myös Tervolan kunnan verkkosivuilta. Hakemuslomake palautetaan Tervolan kunnanviraston info-pisteeseen ja päätös lähetetään hakijalle tiedoksi.

Vauvaraha on verottajan ohjeiden mukaisesti veronalaista tukea. Eli hakijan on toimitettava verokortti hakemuksen mukana sekä erillinen verokortti jokaisena seuraavana maksuvuotena kuntaan, helmikuun loppuun mennessä.

Vauvarahan maksamisen periaatteina ovat:

  • Lapsen huoltaja on kirjoilla Tervolassa lapsen syntymähetkellä
  • Vauvarahaa maksetaan perheen toiselle, Tervolassa kirjoilla olevalle vanhemmalle
  • Adoptiotilanteessa vauvarahaa myönnetään vain alle 1-vuotiaan lapsen adoptoineelle perheelle
  • Ensimmäinen erä (2000€) vauvarahasta voidaan maksaa heti, kun lapsen nimi ja tiedot ovat kirjautuneet digi- ja väestörekisteriviraston tietoihin
  • Seuraavat erät (1000€/vuosi) maksetaan kootusti ja automaattisesti huhtikuussa
  • Vuosittaisen maksatuksen yhteydessä lapsen ja huoltajan kotikunta tarkastetaan
  • Vuosittaisen rahan maksamisen edellytyksenä on, että huoltajan ja lapsen kotikunta on edeltävän vuoden viimeisenä päivänä ja maksuhetkellä Tervola

Miten vauvarahaa haetaan?

Voit pyytää lomakkeen neuvolan kautta tai voit tulostaa hakulomakkeen suoraan Tervolan kunnan verkkosivuilta. Paperinen hakemus toimitetaan Tervolan kunnanviraston info-pisteeseen. Päätöksen vauvarahasta tekee hallintojohtaja viranhaltijapäätöksenä. Päätös lähetetään hakijalle tiedoksi.

Kirjoita kuoren päälle seuraavat tiedot:

Palkat/ Vauvarahahakemus
Tervolan kunta
Keskustie 81, 95300 Tervola

Vauvarahahakemuksen voit tulostaa täältä