Yksilövalmentaja

Yksilövalmentajan tehtävänä on tukea työttömänä olleita kuntalaisia sijoittumaan työhön tai koulutukseen.

Yksilövalmentaja huolehtii työkokeilijoiden, palkkatukityöntekijöiden ja oppisopimusopiskelijoiden asiakasprosessista. Yksilövalmentaja auttaa asiakasta tarpeen mukaan esimerkiksi työnhaussa, työpaikkojen etsinnässä, työhaastatteluun valmistautumisessa sekä tarvittaessa perus-, jatko- tai täydennyskoulutus vaihtoehtojen mietinnässä ja opintoihin hakeutumisessa. Yksilövalmentaja tekee tiivistä yhteistyötä muiden työllisyystoimijoiden ja paikallisten yritysten kanssa.
 
Tervolassa toimii Nuorten työpaja, jossa tarjotaan 17-28-vuotiaille nuorille, mutta myös sitä vanhemmille henkilöille työkokeilu-, palkkatuki- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Työpaja toimii myös yhdyskunta- ja valvontarangaistuspaikkana, työelämään tutustumispaikkana ja opiskelijoiden harjoittelupaikkana. Yksilövalmentaja tukee yksilöitä erilaisissa arkielämän haasteissa. Yksilövalmentajan tehtäviin kuuluvat valmentautujien elämäntilanteen ja palvelutarpeen kartoittaminen.
 
Yksilövalmentaja tekee moniammatillista verkostotyötä työvalmentajan, sosiaalitoimen, työvoimahallinnon sekä muiden viranomaisten kanssa.

Yksilövalmentaja

Katja Leinonen
yksilövalmentaja