Tekniset palvelut

Tekninen osasto

Teknisen osaston tehtävänä on huolehtia kunnan rakennetun ympäristön toimivuudesta ja ympäristön tarkoituksenmukaisesta käytöstä sekä edistää rakentamista, toimivan yhdyskuntarakenteen kehittymistä sekä terveellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön muodostumista. Tekninen osasto huolehtii myös kunnan  kiinteistöjen siivouspalveluista.

Teknisen osaston toimialaan kuuluu mm.

  • kaavoitus
  • kaukolämpö
  • kunnan kiinteistöt ja alueet
  • liikenneväylät ja leikkikentät
  • liikunta- ja virkistyspaikat
  • rakennusvalvonta
  • kunnan kiinteistöjen siivouspalvelut

Luottamuselimenä toimii Tervolan kunnan tekninen lautakunta. Lue lisää teknisestä lautakunnasta.

Tekninen lautakunta päättää myös poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisulupien myöntämisestä rakennusinsinöörin valmistelun pohjalta.

Yhteystiedot

Tekninen osasto
Janne Pekkarinen
tekninen johtaja
Johannes Luiro
rakennusinsinööri/rakennustarkastaja
Rakennuttajainsinööri
(virka täyttämättä)
Sanna Vuolli
siivouspalveluesimies
Tarja Harjuniemi
hallintosihteeri

Eija Hiltula
toimistosihteeri
eija.hiltula@tervola.fi
040 151 9744

Kiinteistöhuollon päivystys
Timo Murto
kiinteistönhoitaja
Eero Peura
kiinteistönhoitaja
Janne Pietilä
kiinteistönhoitaja
Jouni Heinonen
kirvesmies
Timo Rantakupari
kirvesmies
Martti Koiksniemi
liikuntapaikkojen hoitaja
Vesa Palokangas
ulkoalueiden hoitaja
Ari Saukko
ulkoalueiden hoitaja

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluviranomaisille kuuluvat tehtävät hoidetaan Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnan toimesta (1.1.2019 alkaen). Tehtäviin kuuluvat mm. ympäristö- ja maa-ainesluvat. Lisätietoja löydät Rovaniemen kaupungin ympäristönvalvonnan sivuilta.

Lue lisää Rovaniemen sivuilta

Ympäristöterveydenhuolto

Seuraavat palvelut hoidetaan Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimesta:

  • ympäristöterveydenhuolto
  • eläinlääkäripalvelut
  • löytöeläimet

Lisätietoja löydät Tornion kaupungin kotisivuilta.

Lue lisää Tornion sivuilta

Energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma

Tervolan kunta on tehnyt päätöksen liittyä kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) vuonna 2018. Taustalla on kunnan strategian mukainen toiminta, jolla kunnalle luodaan tavoitteellinen suunnitelma energia ja ympäristöasioiden kehittämiseksi.


Jaa sivu eteenpäin