Tekniset palvelut

Tekninen osasto

Teknisen osaston tehtävänä on huolehtia kunnan rakennetun ympäristön toimivuudesta ja ympäristön tarkoituksenmukaisesta käytöstä sekä edistää rakentamista, toimivan yhdyskuntarakenteen kehittymistä sekä terveellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön muodostumista. Tekninen osasto huolehtii myös kunnan keskitetystä ruokahuollosta ja kiinteistöjen siivouspalveluista.

Teknisen osaston toimialaan kuuluu mm.

 • kaavoitus
 • kaukolämpö
 • kunnan kiinteistöt ja alueet
 • liikenneväylät ja leikkikentät
 • liikunta- ja virkistyspaikat
 • rakennusvalvonta (1.1.2019 alk.)
 • keskitetty ruokahuolto
 • kiinteistöjen siivouspalvelut

Luottamuselimenä toimii Tervolan kunnan tekninen lautakunta. Lue lisää teknisestä lautakunnasta.

Tekninen lautakunta päättää myös poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisulupien myöntämisestä rakennusinsinöörin valmistelun pohjalta.

Yhteystiedot

Tekninen osasto
Janne Pekkarinen
tekninen johtaja
Sauli Jalasmäki
rakennusinsinööri/rakennustarkastaja
Tarja Kaasila
ravitsemispäällikkö
Katja Juntikka
siivouspalveluesimies
Tarja Harjuniemi
hallintosihteeri
Eija Hiltula (Kemi, Keminmaa, Tervola)
toimistosihteeri
Kiinteistöhuollon päivystys
Timo Murto
kiinteistönhoitaja
Eero Peura
kiinteistönhoitaja
Janne Pietilä
kiinteistönhoitaja
Jouni Heinonen
kirvesmies
Timo Rantakupari
kirvesmies
Martti Koiksniemi
liikuntapaikkojen hoitaja
Vesa Palokangas
ulkoalueiden hoitaja
Ari Saukko
ulkoalueiden hoitaja

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluviranomaisille kuuluvat tehtävät hoidetaan Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnan toimesta (1.1.2019 alkaen). Tehtäviin kuuluvat mm. ympäristö- ja maa-ainesluvat. Lisätietoja löydät Rovaniemen kaupungin ympäristönvalvonnan sivuilta.

Lue lisää Rovaniemen sivuilta

Ympäristöterveydenhuolto

Seuraavat palvelut hoidetaan Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimesta:

 • ympäristöterveydenhuolto
 • eläinlääkäripalvelut
 • löytöeläimet

Lisätietoja löydät Tornion kaupungin kotisivuilta.

Lue lisää Tornion sivuilta

Energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma

Tervolan kunta on tehnyt päätöksen liittyä kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) vuonna 2018. Taustalla on kunnan strategian mukainen toiminta, jolla kunnalle luodaan tavoitteellinen suunnitelma energia ja ympäristöasioiden kehittämiseksi.


Jaa sivu eteenpäin