Edunvalvonta

Digi- ja väestötietovirasto tai käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etuaan tai hoitamaan asioitaan. Edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö. Hän puolustaa päämiehen etuja ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavikseen. Edunvalvojan tehtävän sisällöstä päättää Digi- ja väestötietovirasto tai käräjäoikeus.

Edunvalvojan tärkeimmät tehtävät

Edunvalvojan tehtäviin kuuluu tavallisesti päämiehen omaisuuden hoitaminen. Edunvalvojan on huolehdittava päämiehensä omaisuudesta sillä tavoin, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tämän henkilökohtaisiin tarpeisiin. Edunvalvojan on muun muassa pidettävä huolta siitä, että päämies saa varoistaan rittävästi rahaa henkilökohtaisiin menoihinsa.

Edunvalvojan on pidettävä kirjaa päämiehen varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista. Tehtävänsä alussa edunvalvojan on annettava Digi- ja väestötietovirastolle luettelo päämiehensä varoista ja veloista. Edunvalvojan on säännönmukaisesti annettava tili Digi- ja väestötietovirastolle.

Edunvalvojan on myös huolehdittava siitä, että päämies saa sopivan hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen. Edunvalvojan tulee tarvittaessa olla yhteistyössä esimerkiksi kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa.

Holhousviranomainen

Holhousviranomaisena toimii Digi- ja väestötietovirasto. Digi- ja väestötietovirasto valvoo edunvalvojien toimintaa muun muassa tarkastamalla tilit ja myöntämällä luvat päämiehen puolesta tehtäviin tärkeimpiin oikeustoimiin. Digi- ja väestötietovirasto voi myös määrätä, että omaisuuden hoidon ja käytön ohjeeksi on laadittava erityinen hoitosuunnitelma. Lisäksi Digi- ja väestötietovirasto pitää valtakunnallista holhousasioiden rekisteriä. Edunvalvojan tehtävistä saa tarkempia tietoja Digi- ja väestötietovirastosta.

Yhteystiedot

Tervolan kunnan yleinen edunvalvoja

Hyödyllisiä linkkejä


Jaa sivu eteenpäin