Talous ja strategia

Tietoa Tervolan kunnan taloudesta ja strategiasta.

Kuntastrategia on valtuuston pitkän aikavälin suunnittelun ja johtamisen ohjauksen väline. Se ohjaa kunnan ja kuntakonsernin päätöksentekoa. Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi vahvistetaan vuosittaisen talousarviokäsittelyn
yhteydessä toimenpiteet, jotka mahdollistavat tavoitteisiin pääsemisen.

Konserniyhtiöt laativat omat toimenpideohjelmansa, joiden toteuttamisella yhtiöt vahvistavat omaa toimintaansa sekä edistävät kuntastrategian toteuttamista.

Eri toimielimet seuraavat strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista omassa toiminnassaan ja raportoivat siitä talousarvion toteutumisseurannan ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Kunnanhallitus raportoi kuntastrategian toteutumisesta koko kuntakonsernin tasolla tilinpäätöksen yhteydessä. Valtuustokauden päätteeksi tehdään kuntastrategian toteutumisesta itsearviointi.


Jaa sivu eteenpäin