Viestintä ja markkinointi

Viihtyisä Tervola rakentuu elinvoimaisuudesta, hyvinvoivista ja aktiivisista kuntalaisista sekä työntekijöistä, paikallisesta tuotannosta sekä vahvasta paikallisesta identiteetistä. Kaiken tämän yhdistää positiivinen ja osallistava viestintä.

Tervolan kunnan viestintä on avointa, positiivista, osallistavaa ja monikanavaista. Viestinnän tavoitteena on parantaa tiedonkulkua kuntalaisille sekä viestiä Tervolan strategisista suuntauksista ymmärrettävästi ja näkyvästi. Viestinnän suuntauksia ohjaavat kunnan strategia, brändikirja ja graafiset ohjeet.

Tervolaa markkinoidaan välittämisen, optimismin, ennakkoluulottoman ongelmaratkaisun ja silmäkulman pilkkeen eli ämpäripäisyyden kotina. Toivotamme tervetulleeksi ja otamme avosylin vastaan kaikki vireästä maaseudusta kiinnostuneet läheltä ja kaukaa. Tervolalainen ämpäripäisyys on mielentila, jonka kuka tahansa voi ottaa omakseen.

Tervolan slogan onkin ”Pieni mutta ämpäripäinen.”

 • Tervolan kunnan strategia

  Tervolan kuntastrategiaa on valmisteltu hyvässä ja rakentavassa yhteistyössä kunnan asukkaiden, luottamushenkilöiden ja muiden kumppaneiden kanssa ja se kattaa vuodet 2022–2030. Strategiaa on valmisteltu strategiatyöryhmässä ja valtuuston strategiailtamissa.

  Kuntalaisia on kuultu avoimella kuntalaiskyselyllä strategiaa laadittaessa ja sen painotuksista päätettäessä. Sitä on ideoitu myös varhaiskasvatuksen, koulujen ja lukion toimesta. ”Tervolan kuntastrategia on siten vahva yhteinen tahdonilmaus siitä, mihin suuntaan haluamme kehittää Tervolaa.”

  Kunnanhallituksen nimeämän kuntastrategiatyöryhmän kokoonpano 2022:

  Pertti Keränen (pj), Eero Ylimartimo, Pekka Juopperi, Rauno Tervo, Pia Palokangas, Pirjo Hietala, Aapo Tepsa (nuva), Artturi Kangasmaa (nuva), Mika Simoska, Marjut Aihkio, Maiju Rahko ja Susanna Karila.

  Tutustu strategiaan tästä (pdf)

 • Tutustu Tervolan brändiin!

  Tervolan kuntabrändiä valmisteltiin yhteistyössä kunnan henkilöstön, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten kanssa syksyllä 2020 ja keväällä 2021. Kuntabrändi hyväksyttiin kunnanhallituksessa 19.4.2021.

  Brändityö on sisältänyt muun muassa brändikonseptin määrittelyn, kunnan sloganin kehittämisen, pääviestien muodostamisen sekä graafisen ilmeen suunnittelun. Kehitystyön tulokset on koottu yhtiin kansiin brändikäsikirjaksi.

  Tervolan brändikäsikirjaa saavat hyödyntää kaikki Tervolan puolestapuhujat. Brändikäsikirjaan pääset tutustumaan alla olevasta linkistä.

  Tutustu Tervolan brändikäsikirjaan (pdf)

  Tervolan brändikonsepti tiivistää olennaisimman

  Tervolan uuden sloganin mukaisesti Tervola on pieni mutta ämpäripäinen. Brändikonsepti tiivistää olennaisimman kuntabrändistä.

  —–

  Etelä-Lapissa tulijat ja olijat halaa tervetulleeksi pieni Tervolan kunta

  Se on välittämisen, optimismin, ennakkoluulottoman ongelmanratkaisun, toisintekemisen ja silmäkulman pilkkeen eli ämpäripäisyyden koti.

  Tervolan ämpäripäisyydellä on luotu ja ylläpidetty paljon hyvää

  Meiltä löytyvät terveyspalvelut, joihin tullaan naapuripitäjistä asti sekä vanhusten ja lasten palvelut, joita kehutaan Lapin parhaiksi. Kyläkoulut, lukio ja maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskus luovat edellytykset jatkuvalle kehitykselle, josta kertoo myös Lapin kärkipään yrittäjäympäristö ja puujalostuksen osaamiskeskittymä. Yhteisöllisen kyläkulttuurin lisäksi iloa asukkaidensa elämään tuovat monipuoliset virkistystoiminnot, alueen nopeimmat laajakaistat sekä uusimpana kunnianhimoinen ja ekologinen asuinalue, Vastaranta.

  Kaikki tämä paikassa, missä voi halutessaan elellä ihan rauhassa

  Ja mikäs on elellessä. Tervolan kaunista kylämaisemaa hallitsevat marjarikkaat vaarat, kulttuurimaisemat ja taajamaa hellivä Kemijoki – ihastuksen aiheita kaikki. Nelostietä hurauttaa lähikaupunkeihin hetkessä, jos ei halua torkahdella express-junassa.

  Tervolalainen ämpäripäisyys on mielentila, jonka kuka tahansa voi ottaa omakseen. Siksi Tervola on paras paikka meille kaikille.

  Met kaikki toivotama sinut tervetulheeksi Tervolhan!

  —–

  Visuaalinen ilme

  Tervolan visuaalinen ilme inspiroituu tervolalaisesta elämänasenteesta ja luonnosta. Tervolalainen elämänasenne ja alueen upea luonto näkevät typografiassa, graafisissa elementeissä ja värimaailmassa. Kunnan uusi visuaalinen ilme näkyy kunnan kanavissa vaiheittain. Kunnan sosiaalisen median kanavissa uusi ilme on jo näkyvissä ja suunnitteilla olevan verkkosivu-uudistuksen myötä myös kunnan verkkosivuille tulee käyttöön uusi visuaalinen ilme.

  Tervolan visuaalista ilmettä (mm. tunnusta) voi käyttää kunnan yhteistyökumppani. Ota yhteyttä viestintäsuunnittelijaan ja kysy lisää! Visuaalista ilmettä on käytettävä hyvää tapaa noudattaen, eikä sitä saa käyttää aatteellisiin, poliittisiin tai uskonnollisiin tarkoituksiin. Tunnusta ei saa muokata ja on huolehdittava, että tunnuksen ja taustan välillä on riittävä kontrasti.

  Tervolan graafisina elementteinä ovat Tervolan ja Vastarannan tunnuksista pilkotut palaset. Grafiikka kannustaa käyttämään tervolalaista asennetta, jossa tehdään pienestä paljon ja toisin. Kuntalaiset ja yritykset ovat lämpimästi tervetulleita keksimään omia sovellutuksia palasista! Yhtenäisyyttä saa myös käyttämällä Tervolan värimaailmaa.

 • Tervolan kuntalehti

  Tervolan kunnalla on oma kuntalehti, Tervola-lehti. Lehden tuottamisesta vastaa Visual Design Oy.

  Lue lisää kuntalehdestä

Viestintä ja mediayhteistyö

Jenni Hiukka
viestintäsuunnittelija

Jaa sivu eteenpäin