Tartunnanjäljitys, altistuneet ja karanteeni

Tartunnanjäljitys muuttuu perjantaista 21. tammikuuta alkaen niin, että vain koronapositiivisille soitetaan ja heitä neuvotaan olemaan itse yhteydessä altistuneisiin. Altistuneeksi katsotaan henkilö, joka on ollut lähikontaktissa (yli 15 minuuttia alle kahden metrin etäisyydellä) koronavirusinfektioon sairastuneen kanssa tartuttavuusaikana. Tartuttavuusaika alkaa 2 vuorokautta ennen oireiden alkua. Altistuneista ne henkilöt, joilla ei ole kahden koronarokotteen antamaa suojaa, jäävät seitsemän

» Lue lisää

Koulutyöpäivien 2022 – 2023 ajankohdasta järjestettiin webrobol -kysely

Tervolan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen koulutyöpäiviin lukuvuodelle 2022 – 2023 pääsi vaikuttamaan vastaamalla webrobol -kyselyyn. Kysely osoitettiin huoltajille, 18 vuotta täyttäneille lukiolaisille, koulujen henkilökunnalle ja nuorisovaltuustolle. Vastausaikaa kyselyssä oli kaksi viikkoa. Kyselyyn vastasi 116 henkilöä sekä nuorisovaltuusto erillisellä päätöksellään. Kyselyssä kouluntyön ajankohdaksi tarjottiin kolmea eri vaihtoehtoa. Selkeästi eniten (65,5 %) kannatusta sai vaihtoehto, jossa koulutyö alkaa

» Lue lisää

Kemijoen Taivalkosken kalauoma on edennyt luvitusvaiheeseen

Kemijoki Oy on jättänyt Taivalkosken vesivoimalaitoksen yhteyteen suunnitellun kalauoman lupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Samalla jatkamme luonnonmukaisista ja teknisistä osuuksista koostuvan kalauomaprojektin suunnittelua. Kemijoki Oy keräsi tammikuussa 2019 kaikille avoimella kyselyllä näkemyksiä parhaasta Taivalkosken padon ohitusratkaisusta. Kyselyssä 65 % äänistä meni kalauomalle, 30 % Kalasydämelle ja 5 % kalaportaalle. Kyselyn lopputuloksen myötä käynnistimme selvitystyön kalauoman rakentamiseksi Taivalkosken

» Lue lisää

Huijausviestejä liikkeellä

Liikkeellä on huijaustekstiviestejä. Tervolan kunta ei lähetä kilpailuviestejä tai arvo rahasummia. Viestit kannattaa jättää huomiotta eikä klikata niiden linkkejä.

Aloitamme 5-11-vuotiaiden lasten rokotukset.

Lapsille tarjotaan Biontech-Pfizerin Comirnaty 10 mikrogrammaa/annos -rokotetta. Rokotteen perussarjaan kuuluu kaksi rokoteannosta. Toinen annos annetaan pääsääntöisesti 6–12 viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen. Rokotukselle voi tulla ilman ajanvarausta terveyskeskuksen vastaanottoon: To 20.1 klo 14.30-17.30To 27.1 klo 15-17.30 Rokotus on mahdollista saada myös la 5.2 klo 9-14 rokotuspäivänä terveyskeskuksessa, jolloin rokotetaan myös aikuisia. Rokotukseen tarvitaan molempien huoltajien lupa.

» Lue lisää

Länsi-Pohjan kuntien terveyspalveluiden potilastietojärjestelmä Pegasos uudistuu

Länsi-Pohjan kuntien terveysasemilla, kotihoidossa ja kuntien palveluasumisessa otetaan tammikuussa 2022 käyttöön uudistunut potilastietojärjestelmä OMNI360. Uudistus koskee Kemiä, Torniota, Keminmaata, Tervolaa, Simoa ja Ylitorniota, sekä L-PSHP (A-klinikan ja päihdekuntoutusyksikkö Pihlan osalta). Uudistunut järjestelmä tuo jatkoon sujuvuutta, lisää potilasturvallisuutta ja mahdollistaa uusia lakisääteisiä toimintoja terveydenhuollossa. Kaikki normaalit terveyskeskuspalvelut ovat toiminnassa entiseen tapaan. Puhelinpalvelut toimivat samoissa numeroissa ja

» Lue lisää

Lapin aluehallintoviraston määräykset Lapin maakunnan alueella 22.2.2022 saakka

Tervolan kunta noudattaa Lapin aluehallintoviraston mukaisia määräyksiä Lapin maakunnan alueella 22.2.2022 saakka. Aluehallintovirasto päätti 12.1.2022 kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Lapin maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Lisäksi valtioneuvosto on rajoittanut määräaikaisesti koronapassin käyttöä niin, että ajalla 30.12.2021-31.1.2022 koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja

» Lue lisää

Tervola-lehti tiedottaa!

12.1. ilmestyneestä lehdestä on tullut väärä versio jakeluun painossa tapahtuneen sekaannuksen vuoksi. Lehdestä puuttui ilmoitus sivulta 7.Lehden toimitus pahoittelee tapahtunutta. Oikea versio on nähtävillä Visual Desing nettisivuilla

Psykiatrialle ja riippuvuuksien hoitoon voi nyt ottaa yhteyttä sähköisesti

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin psykiatrialla ja riippuvuuksien hoidossa on otettu käyttöön sähköinen yhteydenot-topyyntö-lomake. Sähköistä yhteydenottopyyntöä voi käyttää kuka tahansa, joka on huolestunut omasta tai läheisensä mielenter-veydestä tai esimerkiksi päihteidenkäytöstä. Työntekijä ottaa yhteyttä viimeistään seuraavana arkipäivänä. Palvelu on käytettävissä 20.12.2021 alkaen Lapin virtuaalisessa sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa eli Virtussa. Asiakas voi ottaa yhteyttä paikasta ja kellonajasta riippumatta, vuorokauden ympäri.

» Lue lisää