Hankkeet

Tervola on seutukuntansa aktiivinen hanketoimija. Tutustu hankkeisiin!

Menossa olevat hankkeet

 • Lappi-Aasia hyvinvointimatkailun kehittämishanke

  Tervolan kunta on mukana myös toisessa isossa hanketyössä, sillä vuonna 2023 aloitetaan Lappi-Aasia hyvinvointimatkailun kehittämishanke, josta tulossa lisätietoa myöhemmin hankkeen käynnistyttyä.

  Hanketta on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja rahoitukseen osallistuu myös Tervolan kunta.

  Julkinen kuvaus

  Hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla voidaan jatkossa tuotteistaa ja paketoida lappilaisia hyvinvointi- ja matkailupalveluita Aasian (lähinnä Japanin) markkinoille.

  Tausta ja tarve

  Tervolassa (ja lähikunnissa) on paljon erilaisia hyvinvointi- ja matkailualan palveluntuottajia, jotka voisivat hyötyä uudesta kohderyhmästä. Japanissa olisi valmis kohderyhmä hyvinvointimatkailulle, sekä ihmisiä toteuttamaan tätä.

  Palvelujen saavuttaminen on hankalaa tällä hetkellä aasialaisille, joten yhdistämällä alueen palvelut netistä ostettavaksi paketiksi, tehdään saavuttamisesta helppoa ja vaivatonta kohderyhmälle.

  Hankkeen aikana kyseiselle paketille luodaan brändi, joka lisää alueen tunnettuutta ja sitä kautta mahdollistaa aasialaisten kiinnostuksen kasvun paikallista hyvinvointisektoria ja matkailua kohtaan.

  Tavoitteet

  Tavoitteena on kehittää Lappilaista alueellista palveluntuotantoa kohderyhmänään aasialaiset. Konkreettisesti tavoitteena on tunnistaa ja mahdollistaa helposti saavutettavia hyvinvointimatkailupaketteja, jotka sisältäisivät mm. erilaisia terapiahoitoja, tutustumista paikalliseen elämään, majoittumista paikallisissa pienissä majoitusyrityksissä. Tavoitteena on, että kesällä Tervolaan saapuisi ensimmäinen pilottiryhmä japanilaisia.

  Onnistuessaan hanke parantaisi työllistymistä ja pidentäisi sesonkia.

  Hankkeen avulla kehitetään hyvinvointi- ja matkailutoimialan yhteistyöverkostoa

  Suunnitelma

  Hanke aloitetaan kartoittamalla paikallisia yrityksiä. Kaikkiin halukkaisiin yrityksiin tutustutaan tarkemmin, ja yhdessä yritysten edustajien kanssa selvitetään, minkälaisia tarpeita kullakin on. Selvityksen pohjalta järjestetään kaikille yrityksille yhteinen koulutus, tähtäimenä hankkeen lopputulos, eli aasialaisille suunnattu palvelupaketti ja valmis yhteistyöverkosto.

  Hankkeen lopuksi syksyllä 2023 tuloksia testataan japanilaisen pilottiryhmän kanssa. Pilottiryhmän jäsenet tulevat testaamaan matkailupakettia paikanpäälle ja raportoivat tuloksista ja kehitysehdotuksista.

  Toteuttajat

  Hanketta on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja rahoitukseen osallistuu myös Tervolan kunta.

  Hanketyötä Suomen osalta koordinoi hanketyöntekijä Reetta Davidila ja Japanin osalta asiantuntijana Tomomi Hisasue. Hankkeen tukena toimii myös erillinen hanketyöryhmä.

 • Olemme mukana ILME-hankkeessa

  Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeessa tarkoituksena on vauhdittaa vihreää siirtymää. Hanke edesauttaa alueen kuntien, yritysten ja kuntalaisten käytännön toimia tavoitteen edistämiseksi.

  Lue lisää hankkeen sivuilta

 • Kätkävaaran kehittämishanke 2023

  Vuonna 2021 aloitettu Kätkävaaran kehittämishanke jatkuu vielä vuonna 2023. Kuluneina vuosina Kätkävaaran reittejä sekä tulistelupaikkoja on kunnostettu sekä lisätty myös esteetön kulkureitti. Lisäksi vuonna 2022 aloitettu rotkot ja luolat –reitistön rakentaminen on enää viimeistelyä vailla ja se avataan matkailijoille kesällä 2023.

  Tutustu Kätkävaaraan tästä

Menneet hankkeet

 • Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan (2021)

  Helmikuussa 2020 käynnistyneessä Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan – hankkeessa on kehitetty Tervolaan, kuntakeskuksen vastarannalle, Kemijoen ranta-alueelle, houkuttelevaa elin- ja toimintaympäristöä.

  • Hankkeen toteutusaika: 1.7.2019-30.6.2021
  • Rahoittaja ja päärahoituslähde: Lapin liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Myönnetty rahoitus: Lapin Liiton myöntämän Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus on 172 896 € ja tuensaajan omarahoitus on 43 224 €. Kokonaisrahoitus on yhteensä 216 120 €.

  Westside Tervola on Tervolan kunnassa, kuntakeskuksen Vastarannalla, Kemijoen varressa sijaitseva rakentamaton ranta-alue, jonka omistaa paikoin Tervolan kunta. Alueen koko on 73 hehtaaria. Tervolan kunnan tavoitteena on luoda alueesta houkutteleva asuin, yritys- ja matkailualue, joka hyödyntää Kemijoen luontoa sekä hiilineutraalia asumista ja rakentamista. Päällimmäisenä tavoitteena on Tervolan väkiluvun lisääminen uusia asukkaita houkuttelemalla. Rakentamisen tavoitteena on luoda alueesta energiaomavarainen ja osittain myös elintarvikkeet tuottava asuin- ja matkailualue.

  Alueesta on laadittu masterplan yksityiskohtaisen kaavoituksen sekä alueidenkäytön ja rakentamisen perustaksi. Suunnitelmassa tutkitaan mm. eri energiamuotojen tuotantomahdollisuudet suunnittelualueella. Lisäksi alueesta tehdään toteutettavuustutkimus, jossa tutkitaan hankkeen toteutettavuusmahdollisuuksia sekä keskitytään etätyöpaikkojen ja matkailupalveluiden tuottamisen mahdollisuuksiin alueella. Aluesuunnittelun ja toteutettavuustutkimuksen rinnalla samanaikaisesti käynnistetään viestintäohjelman suunnittelu ja toteutus.

  Hankkeen tuloksena Tervolaan on laadittu selvitys, jonka avulla voidaan laatia suunnitelmat uuden asuin- ja matkailualueen perustamiseksi. Lisäksi tuloksena on saatu viestintäohjelman toteutus ja suunnitelma.

 • Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin 2014

  Tervolan kunta hallinnoi usein myös ylikunnallisia kehittämishankkeita. Esimerkkinä hankkeista toimi vuonna 2012 käynnistynyt ”Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin” -laajakaistahanke. Sen kohderyhmänä ovat Pellon, Ylitornion, Tervolan, Tornion, Rovaniemen, Keminmaan, Posion, Simon ja Ranuan asukkaat, yrittäjät ja vapaa-ajanasukkaat. Hanke on päättynyt vuonna 2014.

 • Esteetön Kätkä (2013)

  Luontoliikuntaa on Tervolassa edistetty useilla hankkeilla. Esimerkiksi vuonna 2013 päättynyt Esteetön Kätkä –hankkeen tuloksena Tervolan Kätkävaaran luontopolulta löytyy esteettömän liikkumisen mahdollistava reittiosuus. Polun varressa sijaitsevat myös esteettömät tulistelu- sekä kalastelupaikat. Kätkävaaran huipulle rakennetaan projektin toimesta luontotorni.

 • Tervolalaisia matkailuelämyksiä (2009)

  Matkailuelämysteollisuutta kehittävä Teema – Tervolalaisia matkailuelämyksiä -hanke on kehittänyt Tervolalaista matkailua vuodesta 2009 alkaen. Hanke päättyi keväällä 2013. Hankkeen tuloksena Tervolaan on saatu mm. laadukkaita opasteita, markkinointimateriaalia ja osaamista.


Jaa sivu eteenpäin