Hankkeet

Tervola on seutukuntansa aktiivinen hanketoimija. Tutustu hankkeisiin!

 • Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan

  Helmikuussa 2020 käynnistyneessä Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan – hankkeessa on kehitetty Tervolaan, kuntakeskuksen vastarannalle, Kemijoen ranta-alueelle, houkuttelevaa elin- ja toimintaympäristöä.

  • Hankkeen toteutusaika: 1.7.2019-30.6.2021
  • Rahoittaja ja päärahoituslähde: Lapin liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Myönnetty rahoitus: Lapin Liiton myöntämän Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus on 172 896 € ja tuensaajan omarahoitus on 43 224 €. Kokonaisrahoitus on yhteensä 216 120 €.

  Westside Tervola on Tervolan kunnassa, kuntakeskuksen Vastarannalla, Kemijoen varressa sijaitseva rakentamaton ranta-alue, jonka omistaa paikoin Tervolan kunta. Alueen koko on 73 hehtaaria. Tervolan kunnan tavoitteena on luoda alueesta houkutteleva asuin, yritys- ja matkailualue, joka hyödyntää Kemijoen luontoa sekä hiilineutraalia asumista ja rakentamista. Päällimmäisenä tavoitteena on Tervolan väkiluvun lisääminen uusia asukkaita houkuttelemalla. Rakentamisen tavoitteena on luoda alueesta energiaomavarainen ja osittain myös elintarvikkeet tuottava asuin- ja matkailualue.

  Alueesta on laadittu masterplan yksityiskohtaisen kaavoituksen sekä alueidenkäytön ja rakentamisen perustaksi. Suunnitelmassa tutkitaan mm. eri energiamuotojen tuotantomahdollisuudet suunnittelualueella. Lisäksi alueesta tehdään toteutettavuustutkimus, jossa tutkitaan hankkeen toteutettavuusmahdollisuuksia sekä keskitytään etätyöpaikkojen ja matkailupalveluiden tuottamisen mahdollisuuksiin alueella. Aluesuunnittelun ja toteutettavuustutkimuksen rinnalla samanaikaisesti käynnistetään viestintäohjelman suunnittelu ja toteutus.

  Hankkeen tuloksena Tervolaan on laadittu selvitys, jonka avulla voidaan laatia suunnitelmat uuden asuin- ja matkailualueen perustamiseksi. Lisäksi tuloksena on saatu viestintäohjelman toteutus ja suunnitelma.

 • Menneitä hankkeita

  • Tervolan kunta hallinnoi usein myös ylikunnallisia kehittämishankkeita. Esimerkkinä hankkeista toimi vuonna 2012 käynnistynyt ”Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin” -laajakaistahanke. Sen kohderyhmänä ovat Pellon, Ylitornion, Tervolan, Tornion, Rovaniemen, Keminmaan, Posion, Simon ja Ranuan asukkaat, yrittäjät ja vapaa-ajanasukkaat. Hanke on päättynyt vuonna 2014.
  • Matkailuelämysteollisuutta kehittävä Teema – Tervolalaisia matkailuelämyksiä -hanke on kehittänyt Tervolalaista matkailua vuodesta 2009 alkaen. Hanke päättyi keväällä 2013. Hankkeen tuloksena Tervolaan on saatu mm. laadukkaita opasteita, markkinointimateriaalia ja osaamista.
  • Luontoliikuntaa on Tervolassa edistetty useilla hankkeilla. Esimerkiksi vuonna 2013 päättynyt Esteetön Kätkä –hankkeen tuloksena Tervolan Kätkävaaran luontopolulta löytyy esteettömän liikkumisen mahdollistava reittiosuus. Polun varressa sijaitsevat myös esteettömät tulistelu- sekä kalastelupaikat. Kätkävaaran huipulle rakennetaan projektin toimesta luontotorni.

Jaa sivu eteenpäin