Kuntalisä

Tervolan kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 14.12.2023 ottaa käyttöön kotihoidontuen kuntalisän lapsiperheille. Kuntalisä on kokeiluluontoisesti käytössä kaksi vuotta 1.1.2024-31.12.2025.  

Kuntalisän maksamisen periaatteina ovat:

 • Kuntalisää maksetaan yhdestä, perheen nuorimmasta alle 2-vuotiaasta, kotihoidontukeen oikeutetusta lapsesta 200 euroa/kk, mikäli lapsi on kotihoidossa. 
 • Perheen muista alle kouluikäisistä kotihoidossa olevista lapsista maksetaan sisaruskorotusta 70 euroa/kk/lapsi. 
 • Kuntalisää maksetaan perheelle, joka on kirjoilla Tervolassa. 
 • Tuki on perhekohtainen ja maksetaan Kelan kotihoidontuen perusteiden mukaisesti silloin, kun kotihoidontukea maksetaan. 
 • Kuntalisää haetaan määräajaksi Wilmassa.  
 • Kuntalisä maksetaan helmikuussa viikolla 8. Jatkossa kuntalisä maksetaan jälkikäteen joka kuukauden 16. päivä. Maksupäivän sattuessa viikonlopulle, kuntalisä maksetaan seuraavana arkipäivänä. 
 • Kuntalisä on verotettavaa tuloa. Hakemuksen liitteenä vaaditaan verokortti ja myös  vuodelle 2025 toimitettava verokortti 28.2.2025 mennessä. Hakemuksen liitteenä vaaditaan myös todistus Kelan myöntämästä kotihoidontuesta.  
 • Mikäli perheessä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat kuntalisän myöntämiseen, on ne viipymättä ilmoitettava varhaiskasvatusjohtajalle. Aiheetta maksettu kuntalisä peritään takaisin.
 • Kuntalisää voidaan maksaa takautuvasti kuuden kuukauden ajalta Kelan kotihoidontuen maksatusperiaatteen mukaisesti. 

Miten kuntalisää haetaan?

 • Kuntalisää haetaan määräajaksi Wilmassa. Lapselle, jolle ei ole Wilma-tunnuksia, kuntalisää haetaan alla olevan Wilma-linkin kautta vahvasti tunnistautuen. Tällä samalla Wilma-tunnuksella lapselle haetaan myös mahdollista varhaiskasvatuspaikkaa kotihoidon tuen päättymisen jälkeen. Tervolan varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle voi hakea kuntalisää lapsen omassa Wilmassa.

Varhaiskasvatukseen kotihoidon tuki -kauden jälkeen

 • Kun lapselle on haettu Tervolan kunnalta kuntalisää, on hänelle muodostunut Wilma-tunnus. Jos lapselle haetaan myöhemmin varhaiskasvatuspaikkaa, sitä haetaan Wilmassa samoilla tunnuksilla. Tällöin täytetään palvelutarpeenmuutoshakemus.

Lisätietoja

Marika Passlin
varhaiskasvatusjohtaja