Toimitilat

Tervolan kunnalla on tarjolla valmiiksi kaavoitettuja maa-alueita ja tontteja yritysten toimitilojen rakennustarpeisiin Tervolan puupuistossa ja teräspuistossa. Halutessasi voit katsoa esittelyvideot puupuistosta tai teräspuistosta YouTubesta.

Tervolan kunta tukee yrittäjiä toimitilojen rakentamisessa

Tervolan kunnanvaltuusto on päättänyt, että Tervolan kunta voi rakentaa yrityksille toimitiloja seuraavien ehtojen toteuduttua.

 1. Investointi toteutetaan Tervolan kunnan omistamalle maa-alueelle
 2. Tervolan kunnan sijoitus on osa kokonaishanketta ja kohdistuu tilarakentamiseen
 3. Yritys/konserni on sitoutunut taloudellisesti kokonaishankkeeseen, min. 20 % omarahoitusosuudella
 4. Kokonaishankkeesta (tilat, koneet ja kalusto) tilarakentamisen osuus on enintään 50 % kokonaiskustannuksista.
 5. Hankkeeseen on myönnetty mahdollinen investointituki, vieraan pääoman (pankit/Finnvera) rahoituspäätökset ovat olemassa ja mahdollistavat hankkeen kokonaisrahoituksen sekä investointien toteutumisen.
 6. Yrityksen/konsernin vakavaraisuus ja omanpääoman osuus hankkeesta on riittävä. Yrityksen/konsernin omavaraisuusaste on yli 55 %. Yrityksen lainanhoitokate on oltava yli 1,5
 7. Hankkeen tuoma suora työllisyysvaikutus on merkittävä, vähintään 5 uutta työpaikkaa.
 8. Rakennukset -erä ei saa ylittää 50 % kunnan konsernitaseen loppusummasta.
 9. Yritys sitoutuu vuokraamaan tilat 25 vuodeksi ja pitämään kotipaikkana Tervolaa
 10. Vuokrasopimus ei ole purettavissa yrityksen puolelta vuokra-aikana ilman vuokranantajan suostumusta.
 11. Vuokrauksen kohteen käyttö- ja kunnossapitokulut ovat vuokralaisen vastuulla
 12. Vuokrasopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.

Toimitiloista laaditaan lunastussopimus ja niiden rakentamisen periaatteena ja tavoitteena on toimitilan myynti hankkeen toteuttajalle. Mikäli olet kiinnostunut keskustelemaan kunnan kanssa yhteistyömahdollisuuksista toimitilarakentamisessa, ole yhteydessä kunnanjohtajaan.


Jaa sivu eteenpäin