Avoimet tarjouspyynnöt

Tervolan kunta on ottanut käyttöön Cloudia Oy:n sähköisen kilpailutusjärjestelmän vuoden 2019 alusta. Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen tarjouspyynnöt löydät myös Hilma-palvelusta.

Hankintojen kilpailutuksessa noudatetaan lainsäädännön lisäksi kunnan hankintaohjetta. Ohjeen mukaisesti kaikkia hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa Cloudian-kilpailujärjestelmällä.


Jaa sivu eteenpäin