Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Osiot
Sijainti: Pääsivu / Kunta ja hallinto / Talousarviot ja tilinpäätökset

Talousarviot ja tilinpäätökset

Talousarvio

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Vuosittaiset talousarviot katsottavissa oheisten linkkien kautta:

Talousarvio 2018

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Talousarvio 2014

Talousarvio 2013

Talousarvio 2012

Talousarvio 2011


Tilinpäätös

Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta.

Vuosittaiset tilinpäätökset katsottavissa oheisten linkkien kautta:

Tilinpäätös 2017

Tilinpäätös 2016

Tilinpäätös 2015

Tilinpäätös 2014

Tilinpäätös 2013

Tilinpäätös 2012

Tilinpäätös 2011

Tilinpäätös 2010

Tilinpäätös 2009

 

Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus

Vuosittaiset arviointi- ja tilintarkastuskertomukset katsottavissa oheisten linkkien kautta:

Arviointikertomus 2017

Tilintarkastuskertomus 2017

Arviointikertomus 2016

Tilintarkastuskertomus 2016