Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Osiot
Sijainti: Pääsivu / Vapaa-aika ja liikunta / Kirjasto / Kirjaston säännöt ja maksut

Kirjaston säännöt ja maksut


Käyttösäännöt

 

Käyttöoikeus

Kirjasto tarjoaa maksuttomasti asiakkailleen kirjallisuutta, sanoma- ja aikakauslehtiä sekä audiovisuaalista materiaalia omista kokoelmistaan. Kirjasto välittää kaukopalvelun avulla asiakkailleen muista kirjastoista sellaista aineistoa, mitä ei kirjaston omissa kokoelmissa ole. Kirjaston käytössä opastaa henkilökunta.

Lainaus

Aineiston lainaamiseen kirjastosta tarvitaan kirjastokortti. Kirjastokortin saa kirjastosta täyttämällä ilmoittautumislomakkeen sekä todistamalla henkilöllisyytensä. Alle 15-vuotiaalta tarvitaan huoltajan suostumus. Kirjastokortti on esitettävä aina lainattaessa. Kortin katoamisesta on syytä ilmoittaa kirjastoon välittömästi. Myös osoitteen ja nimen muutoksista on ilmoitettava kirjastoon.

Aineiston yleinen laina-aika on neljä viikkoa. Varattujen uutuusromaanien laina-aika on kaksi viikkoa. CD-levyjen, CD-ROM-levyjen sekä  DVD-elokuvien laina-aika on yksi viikko ja tietopuolisten DVD-levyjen neljä viikkoa. Asiakkaalla saa kerralla olla lainassa 10 CD-levyä ja ja viisi DVD-levyä. Käsikirjaston ja kotiseutukokoelman teokset on tarkoitettu kirjastossa käytettäviksi. Tarpeen vaatiessa niitä lainataan viikonlopuksi sekä yölainaksi. Lehtien uusinta numeroa ei lainata, ei myöskään Paasilinnakokoelman aineistoa.

Lainan voi uusia korkeintaan viidesti mikäli aineistosta ei ole varauksia. Ellei asiakas huolehdi lainoistaan ja saa niistä kolmen myöhästymismuistutuksen jälkeen laskun, joutuu hän tällöin automaattisesti lainauskieltoon. Lainauskieltoon joutuu myös silloin, kun myöhästymismaksut ylittävät 10 €. Lainauskiellon saa purettua joko palauttamalla tai korvaamalla lainaamansa aineiston sekä maksamalla myöhästymismaksut sekä muistutuksista ja laskuttamisesta aiheutuneet kulut.

Varauksen voi tehdä sekä lainassa olevaan että paikalla olevaan aineistoon. Varausmaksua ei peritä oman kirjaston varauksista eikä seutuvarauksista. 


Vastuu

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja asiakas on vastuussa kortillaan lainatusta aineistosta. Aineistosta, jota ei ole palautettu eräpäivään mennessä, peritään myöhästymismaksu. Turmeltunut tai kadonnut materiaali on korvattava.

Käyttöoikeuden menetys

Kirjasto on kaikille yhteinen tila. Häiritsevä käyttäytyminen kirjastossa voi aiheuttaa käyttöoikeuden menetyksen, jos asiakas rikkoo käyttösääntöjä, turmelee kirjaston omaisuutta tai kiellosta huolimatta käyttäytyy häiritsevästi kirjaston  henkilökuntaa tai toista asiakasta kohtaan. Kirjaston henkilökunnalla on oikeus poistaa asiakas kirjaston tiloista.

Kirjaston johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö voi määrätä käyttökiellon johtamaansa kirjastoon ja sen keston, joka voi olla pituudeltaan yhdestä vuorokaudesta 30 vuorokauteen. Kielto annetaan vähäisissä tapauksissa suullisesti ja muuten kirjallisesti. Asianomaisille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen käyttökiellon antamista.

Kirjastoa ja asiakaspalvelua koskevat huomautukset voi tehdä kirjastotoimenjohtajalle, sivistysosaston vastuuhenkilölle tai koulutuslautakunnalle.

 

Linkit

Tervolan kunnankirjaston rekisteriseloste

Kirjastofilosofia

 

 

Tervolan kunnankirjaston asiakasmaksut