Äänestä koirapuiston sijainnista

Koirapuiston sijainti -kysely on avoinna 29.1. – 11.2.2024. Äänestä suosikkiasi tai ehdota omaa vaihtoehtoa.

Koirapuistot ja -aitaukset ovat paikkoja, joissa koirat voivat nauttia vapaana olosta ja leikkiä toisten koirien kanssa.

Avoin kysely on suunnattu tervolalaisille koiranomistajille ja koirien ystäville, jotka haluavat vaikuttaa koirapuiston tulevaan sijaintiin.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/3B6D464EF6EC670B

 

Tervolan kunta on varannut talousarviossa 2024 määrärahan (35 000 €) koirapuiston rakentamiseen. Määräraha ei riitä uuden tilan hankintaan, joten koirapuisto on sijoitettava jo kunnan omistuksessa olevalle maalle. Tätä tarkoitusta varten on kartoitettu useita alustavia vaihtoehtoja.

Sijainnit on kyselyssä piirretty suurpiirteisesti karttakuviin. Huomioithan, että karttoihin piirretyt puistot ovat vain alustavia sijaintiehdotuksia, eivätkä varsinaisia suunnitelmia tai pohjapiirustuksia, eivätkä toteutuneet puistot välttämättä vastaa mittasuhteiltaan piirroksia. Kysymys on siis vain sijainnista.

Äänestä mielestäsi parhaasta sijainnista tai tuo meille esiin omasi! Voit piirtää meille ehdotuksesi osoitteessa: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/

 

Koirapuiston hyvästä sijainnista:

  • Paras sijainti on kuiva metsäpohja. Tervolan koirapuistoa ei tällä hetkellä suunnitella hoidetuksi nurmi- tai hiekkakentäksi, vaan tavoitteena on löytää metsä, jossa on koirille enemmän virikkeitä kuin hoidetussa tilassa. Liian pusikkoistakaan tilaa ei kuitenkaan haeta. Puuston harvennusta ja yleistä siistimistä tullaan tekemään.
  • Puiston ja asutuksen väliin on syytä jäädä hiukan tilaa, jotta koirien mahdollinen haukunta ei häiritse asukkaita liikaa.
  • Puiston sijainti on hyvä olla yleisesti tai muun asioinnin yhteydessä saavutettavissa, eikä tiettömien taipaleiden takana.
  • Puiston läheisyydessä olevat kevyenliikenteen väylät ovat eduksi, sillä ne kannustavat kävelemään puistoon autoilun sijaan. (Liikunnan edistämisen tavoite.)
  • Puiston läheisyydessä sijaitseva valmis parkkialue on etu tietylle sijainnille ja hyvä olla olemassa. Talousarviovarat eivät välttämättä riitä uuteen parkkialueeseen.
  • Ihanteellinen puiston sijainti mahdollistaa koollaan erilliset pienten ja isojen koirien puolet, mutta tilasta riippuen voidaan rakentaa vain yksi yhteinenkin.
  • Puistoon suunnitellaan yksi yhteinen eteistila, joka katetaan säänsuojaksi. Eteistila voi olla yhteinen tai se voidaan jakaa keskeltä pienten ja isojen koirien eteisiksi.
  • Puistoon ei tällä hetkellä ole suunnitteilla omaa valaistusta kustannussyistä. Olemassa oleva läheinen katuvalaistus katsotaan eduksi.

Jaa sivu eteenpäin