Ilmoittautuminen esiopetukseen ja perusopetuksen ensimmäiselle luokalle lukuvuodeksi 2024-2025

Ilmoittautuminen koskee

  • vuonna 2018 syntyneitä esiopetukseen tulevia lapsia
  • kaikkia vuonna 2017 syntyneitä ensimmäiselle luokalle tulevia lapsia
  • vuonna 2019 syntyneitä pidennettyyn oppivelvollisuuteen hakeutuvia lapsia
  • vuonna 2016 syntyneitä lapsia, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella

Oppilaat ilmoitetaan asuinpaikan mukaiseen lähikouluun. Vuonna 2018 syntyneet perusopetuslain 17 §:n tarkoittamaan erityisopetukseen tulevat lapset sekä v. 2019 syntyneet pidennettyyn oppivelvollisuuteen hakeutuvat lapset ilmoitetaan Lapinniemen kouluun.

Ilmoittautuminen tapahtuu Wilmassa, joka on oppilaitoksen hallinto-ohjelman www-liittymä. Huoltajille, joilla ei ole voimassa olevaa Wilma-tunnusta, lähetetään avainkoodi ja ohjeet Wilmaan kirjautumiseksi. Mikäli huoltajalla ei ole voimassa olevaa Wilma-tunnusta eikä avainkoodia, tulee huoltajan olla yhteydessä huollettavansa lähikouluun. Ilmoittautuminen tulee tehdä 15.3.2024 mennessä.

Erityisruokavaliot ilmoitetaan Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:n kotisivuilla (www.mlkp.fi/asiakkaalle.php) olevalla lomakkeella. Lomake palautetaan ennen koulun alkua keskuskeittiölle osoitteeseen Keskustie 78, 95300 Tervola.

Harkinnanvaraisia koulukuljetuksia on haettava 15.3.2024 mennessä. Ks. ohjeet koulukuljetusoppaasta osoitteessa www.tervola.fi.

Mikäli 1 – 9 luokilla olevan oppilaan asuinpaikka muuttuu lv. 2024 – 2025 alkuun eli 1.8.2024 mennessä siten, että se aiheuttaa myös koulun vaihtamisen, pyydetään huoltajaa ilmoittamaan tästä uuden koulun johtajalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Lisätiedot

Tarja Leinonen
sivistysjohtaja
Koulutoimisto

Jaa sivu eteenpäin