Kuulutus, Suhangon kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemus sekä toiminnan aloittamislupa ja valmistelulupa

AVI / Suhangon kaivoksen ja rikastamon ympäristö- ja vesitalouslupa sekä toiminnan aloittamislupa ja valmistelulupa, Ranua ja Tervola

Aluehallintovirasto on 8.12.2023 ilmoittanut Suhangon kaivoksen ja rikastamon ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen kuuluttamisesta. Hakemusasiakirjat ja hakemuskuulutus ovat nähtävillä 8.12.2023–29.1.2024 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2459445. Kuulutusaikana hakemuksen johdosta voidaan esittää muistutuksia ja mielipiteitä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden antamiseen ilmenevät hakemuskuulutuksesta.

Aluehallintoviraston ylläpitämästä palvelusta löydät vireille tulleet, tiedoksi annetut ja päätetyt vesi- ja ympäristölupa-asiat sekä niihin liittyvät julkiset asiakirjat.

Kuulutus Tervolan kunnan sivuilla

 

Lisätiedot

Kuulutus, Suhangon kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemus

Jaa sivu eteenpäin