Kuulutus suunnittelun aloittamisesta, kävely- ja pyöräilyväylä välille Tervola-Mattinen, Tervola

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa tiesuunnitelman laatimisen välille Tervola – Mattinen sekä suunnitelman vaatimat maastotyöt ja tutkimukset.

Mattisen kevyenliikenteen väylän tiesuunnitelman laadinta on käynnistynyt. Ohessa ELY-keskuksen asiaa koskeva kuulutus.

Ilmoitus Lapin ELY-keskuksen kuulutuksesta

 

Lisätiedot

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta, kävely- ja pyöräilyväylä välille Tervola-Mattinen, Tervola

Jaa sivu eteenpäin