Lapin aluehallituksen päätöstiedote 22.3.2023

Lapin keskussairaalan teho-osasto uudistetaan lähivuosina

Lapin aluehallitus päätti esittää Lapin keskussairaalan laajennushankkeen allianssitoimijoille, että teho-osaston, heräämö kakkosen ja konehuoneen peruskorjaus jätetään tässä vaiheessa toteuttamatta. Jos korjaukset toteutettaisiin, kokonaiskustannukset ylittäisivät aluevaltuuston aiemmin asettaman 170,6 miljoonan euron kustannusraamin noin 5,1 miljoonalla eurolla.

Teho-osasto, tarvittavat heräämötilat ja tekniset tilat toteutetaan kuitenkin lähivuosina keskussairaalan vuosittaisiin peruskorjauksiin varatuilla varoilla. Lisäksi remontteihin voitaisiin käyttää tältä vuodelta laajennushankkeesta jääviä varoja. Mahdolliset muutoksesta aiheutuvat talousarviomuutokset valmistellaan aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Vuonna 2023 käynnistyvät sote-rakennusten investointien projektit

Lapin aluehallitus päätti rakennusinvestoinneista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilamuutoksista ja perusparannuksista. Lapin keskussairaalan laajennushankkeen myötä vapautuvien tilojen saneerausinvestoinnit ovat vuonna 2023 noin 10,5 miljoonaa euroa ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen muutokset ja perusparannukset noin 2,5 miljoonaa euroa.

Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen liittyvät investoinnit sisältävät kantasairaalasta vapautuvien tilojen muutosprojekteja, kun Lapin keskussairaalan laajennushankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu. Näistä suurimpana rakennusinvestointina vuonna 2023 on sydänpaja, jonka kustannusarvio on noin 2,3 miljoonaa euroa.

Muut tilamuutokset ja perusparannukset sisältävät muun muassa taloteknisiä projekteja Länsi-Pohjan keskussairaalassa, Kolpeneen kiinteistöissä sekä Lapin keskussairaalan kantasairaalassa. Länsi-Pohjan keskussairaalassa uusitaan muun muassa ilmanvaihtokoneita ja -kanavia, sähköverkkoja, viemäriverkkoja ja hissejä.

Tarkennuksia henkilökohtaisen avun palveluseteliin ja kuntouttavan työtoiminnan korvauksiin

Aluehallitus tarkensi henkilökohtaisten avun palvelusetelien arvoa. Aiemmin hyväksyttyyn palvelusetelihinnastoon lisättiin hinnat arki-iltaisin ja öisin. Henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvo arkisin klo 21–06 on 33,80 euroa per tunti ja ammatillisen avustajapalvelun palvelusetelin arvo 45,30 euroa per tunti.

Aluehallitus päätti yhtenäistää kuntouttavassa työtoiminnassa olevien saamaa toimintarahaa ja kulukorvauksia. Toimintaraha on 9 euroa päivältä. Korvaukset maksetaan takautuvasti 1.1.2023 alkaen. Nykyisten asiakkaiden toimintaraha ei kuitenkaan laske, jos se on ollut aiemmin tätä suurempi. Hyvinvointialue korvaa matkakulut kotoa työtoimintaan edullisimman kulkuneuvon mukaan.

Aluehallitus antoi sosiaalipalvelujen tehtäväksi selvittää, olisiko kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville mahdollista tarjota ilmainen ateria esimerkiksi kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyönä.

Muita päätöksiä

Hyväksyttiin toimitilojen vuokrasopimuksia Keminmaan, Kemijärven, Enontekiön, Kolarin, Pellon, Posion ja Tervolan kanssa. Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueet vuokraavat nykyiset toimitilat vähintään kolmeksi vuodeksi. Muutamien kuntien kanssa vuokrasopimukset on jo tehty, ja muutamien kuntien kanssa niitä vielä tarkennetaan.

Päätettiin esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Mikko Kärnälle eron Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston varajäsenyydestä. Syynä on poismuutosta johtuva vaalikelpoisuuden menettäminen.

Päätettiin jatkaa Rovaniemen Pienteollisuustalossa (Pohjolankatu 2) sijaitsevien kotihoidon ja hammashoidon toimitilojen vuokrasopimuksia vuoden 2032 loppuun saakka. Sopimukset on mahdollista irtisanoa jo vuoden 2029 lopussa.

Lapin keskussairaalan laajennushankkeen aikataulu on viivästynyt. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että laajennukseen ja remontteihin varattuja varoja siirretään tämän vuoden talousarviosta ensi vuoden määrärahoihin. Investointien osalta määrärahoja siirrettäisiin noin 3,7 miljoonaa ja perusparannusten osalta noin 0,2 miljoonaa.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se muuttaisi valtuustoryhmille maksettavaan tukeen liittyvää päätöstä niin, että ryhmät voisivat hakea viime vuoden tukea jälkikäteen tänä vuonna. Viime vuoden tuen maksimimäärä olisi edelleen noin 4200 euroa per valtuutettu, ja tukea maksettaisiin korkeintaan vain toteutuneiden kustannuksien verran.

Valittiin ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumisen palvelutuottajat Rovaniemelle, Kemiin, Tornioon, Kemijärvelle, Ranualle, Keminmaahan, Ylitorniolle, Inariin, Sallaan ja Sodankylään. Muihin kuntiin ei tullut tarjouskilpailussa yhtään tarjousta. Ostopalvelujen lisäksi hyvinvointialue voi toteuttaa palveluja omana toimintana ja palvelusetelillä.

Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: lapha.fi  

Lisätiedot

aluehallituksen puheenjohtaja
Tapani Melaluoto,
tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311

hyvinvointialuejohtaja
Jari Jokela
,
jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998


Jaa sivu eteenpäin