Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen päätöstiedote

Lapin hyvinvointialue vastaa Lapin julkisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

Kunnilla ja muilla yhteistyökumppaneilla mahdollisuus kommentoida strategiaa 

Hyvinvointialue on valmistellut strategialuonnoksen ja pyytää siihen virallisia lausuntoja Lapin kunnilta, Lapin liitolta, Julkisen alan unionilta, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöltä, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestöltä, Maakunnalliselta järjestöneuvottelukunnalta, Lapin yrittäjiltä, Lapin kauppakamarilta, Lapin yliopistolta, Lapin ammattikorkeakoululta, ammattiopisto Lappialta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUlta ja Lapissa toimivilta seurakunnilta. Lausunnot tulee jättää 15.12.2022 mennessä.

Yksityiset ihmiset ja muut tahot ovat voineet kommentoida strategialuonnosta jo verkkokyselyssä ja Ota kantaa -palvelussa. Lausuntonsa ovat jättäneet jo mm. Saamelaiskäräjät, Saamen kielen ohjausryhmä, osallisuus- ja asiakkuuslautakunta, hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta sekä pelastus- ja valmiuslautakunta. Kaikkiaan strategiaan on tullut eri valmisteluvaiheissa jo yli 2300 kommenttia.

  Strategiasta päätetään ensi vuoden alkupuolella.

Hyvinvointialue ei puolla Tornion kymmentä lisähoitajaa 

 Tornion sosiaali- ja terveyslautakunta on pyytänyt hyvinvointialueelta lausuntoa kymmenen uuden hoitajan toimen perustamiseksi kotihoitoon. Hyvinvointialue ei suosittele uusien toimien perustamista, sillä niitä ei ole huomioitu ensi vuoden talousarviossa.

Aluehallitus antaa toimialajohtajien tehtäväksi valmistella perusteltu selvitys, mitkä ovat henkilöstötarpeet sen lisäksi, mitä kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy.

Lapin yhteinen ruokapalveluyhtiö pistetään jäihin, kunnat selvittävät omia ratkaisujaan  

Hyvinvointialue on selvittänyt mahdollisuutta järjestää ruokapalveluja keskitetysti ja perustanut kesäkuussa Lapin Ateriapalvelut -osakeyhtiön.

Kunnilta saatujen tietojen mukaan Sodankylän kunta perustaa oman ruokapalveluyhtiön. Sodankylän yhtiöön olisi mahdollisesti liittymässä myös muita kuntia. Lapin Ateriapalvelu Oy:n hallitus arvioi, että yhtiön osakaspohjasta ei tulisi tarpeeksi laaja, joten vaihtoehtona on yrityksen toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen.

Aluehallitus päättää keskeyttää Lapin Ateriapalvelut Oy:n toiminnan joulukuun alusta alkaen. Yhtiön toiminnan jatkamisesta päätetään erikseen viimeistään keväällä 2025.

Nordlab hyvinvointiyhtymän perustaminen etenee 

Lapin aluehallitus esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi sopimuksen Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän eli NordLabin toiminnan siirtämisestä uuteen Nordlab hyvinvointiyhtymään. NordLab hyvinvointiyhtymän jäseniä ovat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet. Lapin omistusosuudeksi tulee noin 24 prosenttia.

Uusi Nordlabin hyvinvointiyhtymä ottaa vastattavakseen vanhan liikelaitoskuntayhtymän varat, velat, sitoumukset ja vastuut.  NordLabin toiminta jatkuu käytännössä ennallaan, vain yhtymämuoto vaihtuu, jotta se täyttäisi lain vaatimukset.

Lapissa sekä vanhan Nordlabin työntekijät että kunnissa työskennelleet laboratoriotyöntekijät siirtyvät vuodenvaihteessa uuden Nordlabin työntekijöiksi. Hallinnollisesti siirtyminen tapahtuu siten, että ensin työntekijät siirtyvät sairaanhoitopiirien työntekijöiksi, sen jälkeen hyvinvointialueen työntekijöiksi ja vasta sitten uuden Nordlabin työntekijöiksi.

Muita aluehallituksen päätöksiä:  

Aluehallitus hyväksyi Pohjoismaiden Investointipankin, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Lapin hyvinvointialueen välisen sopimuksen lainojen siirtymisestä Lapin hyvinvointialueelle.

Kunta ja hyvinvointialuetyöntekijät KT on esittänyt nimeämispyynnön hyvinvointialuejaostoon. Nimeämispyyntö merkittiin tiedoksi.

Annettiin toimialajohtajille ja vastuualuejohtajille toimivalta antaa lausuntoja ja kannanottoja sopimuksiin, jotka siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.

Merkitään tiedoksi terveysjohtajan antama selvitys, että suusairauksien poliklinikka kuuluu siirtymävaiheessa somaattisen erikoissairaanhoidon vastuualueelle operatiivisen erikoissairaanhoidon vastuuyksikköön.

Hyväksyttiin sammutusautojen hankinnat Äkäslompoloon ja Sodankylään sekä säilytysautojen hankinnat Kemiin, Tornioon ja Rovaniemelle.

Mehiläinen Länsi-Pohjan sopimukseen liittyvä pykälä 344 jätettiin pöydälle.

Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa:

 https://lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat

Lisätiedot

aluehallituksen puheenjohtaja

Tapani Melaluoto

tapani.melaluoto@lapha.fi

040 841 0311 

hyvinvointialuejohtaja

Jari Jokela

jari.jokela@lapha.fi

040 532 3998  


Jaa sivu eteenpäin