Lapin hyvinvointialueen tiedote omaishoidon tuen, perhehoidon palkkioiden ja henkilökohtaisen avun sijaismaksatuksen maksupäivistä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen, Muutoksen myötä palkkioiden, korvausten ja palkkojen maksupäiviä yhtenäistetään koko hyvinvointialueella.

Palkkiot, korvaukset ja palkat maksetaan 1.1.2023 alkaen seuraavasti:

  • Perhehoidon kulukorvaukset maksetaan kunkin kuukauden 15. päivä.
  • Omais- ja perhehoidon palkkiot maksetaan jälkikäteen seuraavan kuukauden 15. päivä.
  • Hyvinvointialueen sijaismaksajana maksamat henkilökohtaisen avun palkat maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa, kuukauden 15.

ja kuukauden viimeinen päivä.

 

Myös perhehoidon toimintaohjeet, omaishoidon myöntämisperusteet ja palkkiot yhtenäistetään. Näistä tiedotetaan myöhemmin.

Lisätiedot

perheiden ja työikäisten palvelujen
johtaja

Johanna Korteniemi

040 581 1255

vammaisten palveluiden johtaja

Mirja Kangas

040 660 9720

ikääntyneiden palveluiden johtaja

Annukka Marjala

040 836 0821

sosiaalijohtaja

Liisa Niiranen

040 541 8237


Jaa sivu eteenpäin