Hankkeen ensimmäinen työpaja

Perjantaina 24.3. järjestettiin työpaja hankkeessa mukana oleville yrittäjille. Työpajaan osallistui 9 yrittäjää, ja edustajia oli niin majoitusalan kuin hyvinvointialankin edustajuista. Työpajan kouluttajana oli matkailukonsultti Matti Liimatta. Työpajaan osallistui myös Japanin asiantuntija Tomomi Hisasue ja hanketyöntekijä Reetta Davidila.

Työpaja järjestettiin Eeva-Kaisa Lahden toimipaikassa, ja se aloitettiin Japanin asiantuntijan avauksella Japanin kulttuurista ja nykyisistä, muuttuneista matkailutottumuksista. Hisasue kertoi esimerkiksi, että japanilaiset turistit tutustuvat kohdemaahansa huolellisesti ja opiskelevat siitä kaiken mahdollisen tiedon ennen tuloaan. Tähän tarkoitukseen tarvitsemme alustaa, josta japanilainen voi kerätä tietoa matkastaan jo etukäteen.

Työpajan yhtenä tärkeänä tavoitteena oli dokumentoida osallistujayritysten nykyhetken tärkeimmät hyvinvointimatkailutuotteet. Tärkeää oli myös saattaa tietoon kunkin hankeosallistujan hyvinvointituotteet kaikille muille hankkeeseen osallistuvalle yritykselle. Tämän vuoksi työpajassa käytiin aluksi läpi lyhyet yritysesittelyt ja listaukset yritysten tärkeimmistä tämänhetkisistä hyvinvointituotteista. Keskustelujen ja listauksen jälkeen voi hyvin todeta, että hankkeessa on erittäin laaja ja monipuolinen kattaus hyvinvointipalveluja.

Työpajassa tavoitteena oli myös pohtia ja kartoittaa, millaisia hyvinvointimatkailutuotteita voitaisiin tulevaisuudessa hankkeen päätyttyä tarjota yritystasolla tai yhdessä japanilaisille matkailijoille. Työpajassa pohdittiin myös, millaista koulutusta tai ohjausta mahdollisesti tarvitaan jatkossa hyvinvointituotteiden suunnitteluun, toteutukseen ja markkinointiin. Työpajassa tarkasteltiin myös, miten tulevaisuudessa hyvinvointimatkailun toimijaverkostoa voitaisiin edistää ja kehittää Tervolassa.

Päivän tulosten perusteella pyritään mahdollisimman ripeästi myös aloittamaan hyvinvointimatkailuverkoston kehittämistyö Tervolassa, koska hyvin toimiva liiketoimintaverkosto on edellytys osallistujayritysten liiketaloudelliseen menestykseen hyvinvointituotteiden kaupallistamisessa.

Lisätiedot

Reetta Davidila
Elinkeinosihteeri

Jaa sivu eteenpäin