Lintuinfluenssa tilanne Meri-Lapissa 27.7.2023

Meri-Lapin ympäristöterveydenhuollon tiedote liittyen lintuinfluenssaan.

Lintuinfluenssa leviää nyt luonnonlintujen keskuudessa ja mediassa on uutisoitu useista lintujen joukkokuolemista. Meri-Lapinkin alueella ympäristöterveydenhuolto on saanut ensimmäiset ilmoitukset kuolleista luonnonvaraisista linnuista mutta runsaita lintujen joukkokuolemia ei alueellamme ole kuitenkaan toistaiseksi todettu (tilanne 27.7.2023). Lintuinfluenssaan viittaavana joukkokuolemana voidaan pitää tilannetta, jossa samalta alueelta löytyy kuolleena useampi kuin yksi joutsen, viisi tai useampi muu vesilintu tai yli kymmenen muihin lajeihin kuuluvaa lintua.

Nyt leviävä virustyyppi tarttuu helposti linnusta toiseen. Linnun infektion aikana virusta erittyy hengitysilmaan ja erityisen runsaasti ulosteisiin. Todennäköisesti useimmat lintulajit voivat saada lintuinfluenssatartunnan ja tartuttaa sen jälkeen muita lintuja. Lintuinfluenssa ei kuitenkaan ole tyypillisesti pikkulintujen vaan vesilintujen tauti.

Lintuinfluenssa tarttuu huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneisiin eläimiin tai niiden eritteisiin. Lemmikkieläimillä tartunnat ovat myös harvinaisia. Tartunnan riski on siis hyvin pieni, mutta esimerkiksi kissat ja koirat on syytä pitää erossa sairastuneista tai kuolleista luonnonlinnuista. Lintuinfluenssa ei tartu märehtijöihin eikä taudin ole todettu tarttuvan hevosiin. Lintuinfluenssaviruksen tarttuminen muihin luonnonvaraisiin petoeläimiin on harvinaista, mutta ei täysin poikkeuksellista.

Riski ihmiselle on pieni, mutta on pidettävä mielessä, että viruksella on kyky muuntautua, kun se löytää uuden kasvualustan eri lajeista ja pääsee näin jatkamaan kehittymistään. Tästä syystä tautitilannetta seurataan tiiviisti ja taudin leviämisen estäminen on erityisen tärkeää.

Meri-Lapin alueen ympäristöterveydenhuolto seuraa tilannetta aktiivisesti ja toimii Ruokaviraston sekä aluehallintoviraston ohjeiden mukaisesti. Luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista tulee Meri-Lapin alueella ilmoittaa virka-aikana valvontaeläinlääkärille (valvontaelainlaakari@tornio.fi, p. 0406304990) ja muina aikoina päivystävälle eläinlääkärille (p.060019030). Mahdollisissa joukkokuolemissa eläinlääkintä käy hakemassa linnuista tarvittavat näytteet ja huolehtii niiden lähettämisestä Ruokavirastoon jatkotutkimuksiin.

Yksittäisistä kuolleista tai sairaista vesi- ja petolinnuista voi myös olla yhteydessä eläinlääkintään. Tautiriskin takia eläinlääkärit eivät kuitenkaan voi ryhtyä lopettamaan sairaita lintuja. Maanomistajan tehtävä on huolehtia yksittäisten kuolleiden lintujen keräämisestä ja hävittämisestä. Linnut voi hävittää muovipussissa sekajätteen mukana tai tarvittaessa haudata ohjeiden mukaisesti. Kuolleita lintuja käsiteltäessä on huomioitava normaali hyvä hygienia. Käsihygienia on erityisen tärkeää tartuntojen ehkäisemisessä, suojahanskojen ja hengityssuojaimen käyttö on suositeltavaa. Lintujen siirtämisessä on hyvä käyttää esimerkiksi lapiota tms.

Tällä hetkellä korkeapatogeenista lintuinfluenssaa ei ole todettu Meri-Lapin alueella, mutta riittävä hygienia ja suojautuminen on hyvä pitää mielessä erityisesti, jos joukkokuolemia esiintyy.

Lisätietoa lintuinfluenssalta suojautumisesta saa THL:n sivuilta

https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/pandemiat-ja-epidemiat/lintuinfluenssalta-suojautuminen

Ruokaviraston verkkosivuilta löytyy lisätietoa lintuinfluenssasta

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/lintuinfluenssa/

Meri-Lapin ympäristöterveydenhuollossa lisätietoja antavat

Valvontaeläinlääkäri Virpi Kurkela, p. 040-6304990

Ympäristöpäällikkö Pipsa Maikkula, p. 040-7555891


Jaa sivu eteenpäin