Muistathan käydä Omakanta.fi -palvelussa hyväksymässä suostumuksen kantaselaukseen

Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa, ja sen vuoksi myös rekisterinpitäjä vaihtuu.

Jos et ole vielä aiemmin saanut uutta Kanta-informointia, se avautuu sinulle ilmoituksena Omakannassa heti kirjautumisen jälkeen.

Lue Kanta-informointi ja kuittaa se vastaanotetuksi merkitsemällä rasti ruutuun ilmoituksen lopussa. Tämän jälkeen voit käyttää Omakantaa normaalisti.

Omakannasta voit myös tarkistaa, onko informointi jo kuitattu. Kuittaus ja päivämäärä ovat nähtävissä Tietojen käytön hallinta -osiossa. Kuittaus on nähtävissä Omakannassa myös, jos olet saanut informoinnin sisältämät tiedot terveydenhuollossa käynnin yhteydessä.

Lue lisää lapha.fi -tiedotteesta


Jaa sivu eteenpäin