Näin meilläpäin - kotiseutuaiheinen valokuvaprojekti

Näin meilläpäin -projekti toteutettiin syyslukukauden 2022 aikana yhteistyössä Simon koulun, Tervolan Kaisajoen koulun, Simon ja Tervolan kunnankirjastojen sekä Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman kanssa.

Projektin tavoitteena oli tutustuttaa oppilaita digitaalisiin välineisiin ja alustoihin itselle läheisen aiheen äärellä sekä pohtia oman kotiseudun merkitystä ja kotiseututyötä kulttuurin ja tämän päivän tallentamisena.

Projektissa 3-6 luokkien oppilaat tutustuivat omaan kotiseutuunsa, valokuvasivat siellä heille tärkeitä asioita ja välittivät digitaalisesti kuvia ja tietoa omasta kotiseudustaan pelin kautta toisen koulun oppilaille. Pelin lisäksi valokuvista tehtiin tämä valokuvakirja ja -näyttely, jotka julkaistiin maaliskuussa 2023. Jokaiselta oppilaalta on tässä kirjassa 1-3 valokuvaa ja teksti, joka kertoo tarkemmin kuvista ja niiden merkityksistä.

Valokuvat kertovat, miltä kotiseutu näytti Simossa ja Tervolassa lasten ja nuorten silmin vuonna 2022.


Jaa sivu eteenpäin