Outojängän tuulivoimahankkeen yleisötilaisuus kiinnosti tervolalaisia

Outojängän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (YVA) esiteltiin Lapin ELY-keskuksen järjestämässä yleisötilaisuudessa Tervolan kunnantalolla tiistaina 4.6.2024.

Outojängän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (YVA) esiteltiin Lapin ELY-keskuksen järjestämässä yleisötilaisuudessa Tervolan kunnantalolla tiistaina 4.6.2024. Samassa tilaisuudessa esiteltiin myös alueen tuulivoimaosayleiskaavoitusta. Outojängän tuulivoimahankkeen suunnittelualue sijaitsee Tervolassa Kemijoen pohjoispuolella noin 9 km Tervolan keskustasta pohjoiseen. Suunniteltu tuulivoimapuisto kattaa noin 5 054 hehtaarin laajuisen alan.

Tilaisuudessa hankkeen projektipäälliköt esittelivät hanketta. Paikalla olivat FCG Oy (Finnish Consulting Group) sekä VSP Uusiutuva Energia Suomi Oy:n edustajat. Yleisöllä oli mahdollisuus kommentoida hanketta sekä esittää kysymyksiä. Keskustelua herättivät mm. voimalinjojen sijoittelu ja niihin liittyvä maankäyttö sekä tuulivoimapuiston vaikutus muuhun alueen toimintaan, muun muassa metsästykseen. Paikalle oli saapunut useita kymmeniä asiasta kiinnostuneita. Yleisötilaisuutta oli mahdollista seurata myös etäyhteyden välityksellä, ja sitä oli katsottu verkossa keskiviikkoon 5.6. mennessä 73 kertaa.

Lisätietoja vireillä olevista kaavoitushankkeista kunnan verkkosivuilla

Vitsakankaan tuulivoimahankkeen yleisötilaisuus järjestetään ti 11.6.2024 klo 17.00–19.00 Tervolan kunnantalolla (Keskustie 81). 

Kuoringin tuulivoimahankkeen yleisötilaisuus järjestetään 12.6.2024 klo 18.00–20.00 Tervolan kunnantalolla (Keskustie 81). 

Yleisötilaisuuksiin voi osallistua paikan päällä tai etänä.


Jaa sivu eteenpäin