Rakennuslupien käsittely kesän 2023 aikana

Rakennusvalvontatoimisto on suljettu kesälomien vuoksi 10.7.- 4.8.2023

Rakentajia pyydetään toimittamaan lupahakemukset ja pyytämään katselmukset hyvissä ajoin ennen lomataukoa. Rakennuslupia ei myönnetä edellä mainittuina aikoina. 8.6.2023 mennessä toimitetut myöntämiskelpoiset lupahakemukset pyritään käsittelemään ennen lomataukoa.

Myöntämiskelpoisia ovat hakemukset, joissa on mukana kaikki tarvittavat liitteet ja lausunnot sekä kaikkien naapurien kuuleminen on suoritettu. Mikäli naapurien kuuleminen annetaan rakennusvalvonnan tehtäväksi ja hakemus halutaan käsittelyyn ennen lomataukoa, lupahakemus liitteineen on toimitettava rakennusvalvontaan viimeistään 1.6.2023.

TEKNINEN OSASTO

Lisätiedot

Sauli Jalasmäki
rakennusinsinööri/rakennustarkastaja

Jaa sivu eteenpäin