Sivistyslautakunta tukee yhdistysten ja yhteisöjen toimintaaa avustuksilla

Sivistyslautakunnan avustukset ovat haettavana 31.3.2023 mennessä.

Sivistyslautakunta varaa vuosittain noin 23 000 euron määrärahan yhdistysten ja yhteisöjen avustamiseen. Avustustoiminnan tavoitteena on tukea yhdistysten toimintaa ja tuottaa kolmannen sektorin avulla kuntalaisille lisää toimintaa ja tapahtumia. Kolmas sektori onkin kunnan merkittävä    yhteistyökumppani ja todennetusti tärkeä yhteisöllisyyden ylläpitäjä.

Sivistyslautakunnan avustusmuodot on kuvattu avustussäännössä. Nuorisotoimen kerhotoiminta-avustusta ja kohdeavustusta voidaan myöntää tervolaiselle nuorisoyhdistykselle, nuorisoryhmälle, oppilaskunnalle tai kyläyhdistykselle nuoria palvelevaan toimintaan.  Kulttuuritoimen kohdeavustuksia voidaan myöntää kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille sekä yksityisille taiteenharrastajille. Urheiluseurat voivat hakea toimintaansa perus-, ohjaus-, koulutus- ja vuokra-  avustusta.

Avustukset ovat haettavana vuosittain maaliskuun loppuun mennessä sähköisellä  lomakkeella, joka löytyy tästä linkistä.

Edellisten lisäksi sivistyslautakunta tukee tervolalaisia yhdistyksiä myöntämällä hakemuksesta erityisryhmien liikunta-avustusta esim. ohjaajakoulutuksiin tai  liikuntatapahtumiin. Näitä avustuksia voi hakea vuoden mittaan jatkuvasti.

Joko sinun yhdistyksesi on hakenut avustusta toimintaansa?

 

 

 

Lisätiedot

Tarja Leinonen
sivistysjohtaja

Jaa sivu eteenpäin