Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vieraili Tervolassa 2.11.2022

 Tervolan tutustumiskier­roksella oli mukana myös paikallisia yrittäjiä sekä kunnan johtoa.

Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n uusien tilojen rakentaminen on lähtenyt hyvin käyntiin. Kuvassa Mikael Pentikäinen ja Juha Kokkonen.

Kierroksella tutustuttiin elin­keinoelämän mahdollisuuk­siin ja kohteina olivat mm. Lappia Louen oppilaitos, Vaa­ran konserni ja New Paakko­la. Kierroksen aikana Pen­tikäinen tutustui myös Ter­volan Saha ja Höyläämön toimintaan.

Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n omistajat Juha ja Lea Kokkonen kertoivat esitte­lyn aikana uudesta 25 mil­joonan sahainvestoinnistaan jonka tarkoitus on tuplata sahatuotantoa sekä tuoda lisää työtä Tervolaan. ”Täl­lä hetkellä työllistämme 30 henkilöä ja sahainvestoin­nin jälkeen uusia työpaikko­ja konserniin syntyy kymme­nen”, Lea Kokkonen kertoo.

Uuden linjaston on tarkoitus valmistua vuoden 2023 ke­väällä ja viimeistään kesä­kuussa päästään koekäyt­töön. Vanhaa sahalinjastoa käytetään viimeiseen asti, kunnes uusi linjasto on täysin toiminnassa.

 Tervolan elinkeinoelämässä on potentiaalia

Pentikäinen oli mielissään kierroksesta Tervolassa. ”Täällä on monta potentiaa­lista kasvavaa yritystä, mut­ta kehitettävääkin kyllä löy­tyy elinkeinoelämän kasvat­tamiseksi. Siihen neuvoisin yrittäjiä kokoontumaan sa­man pöydän ääreen ja miet­timään yhdessä ratkaisua, miten elinkeinoelämää ja työllisyyttä saataisiin kas­vatettua. Yksin ei kanna­ta jäädä miettimään, hän kertoo.”

Pentikäisen matka Tervolas­ta jatkui päivän päätteeksi kohti Helsinkiä.


Jaa sivu eteenpäin