Tervolan kunnanhallitus kokoontui 12.9.2022

Asialistalla mm. Meri-Lapin työllisyysalueen valmistelu, vauvarahan korotus, Lapinniemen päiväkodin liikenneturvallisuuden parantaminen ja talousarvion toteutuminen

Tervolan kunta osallistuu Meri-Lapin työllisyysalueen valmisteluun

TE 2024 uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka tukee työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta ja alueen elinkeinoelämän tarpeita.

Kunnanhallitus päätti, että Tervolan kunta sitoutuu Meri-Lapin kuntien työllisyysalueen valmisteluun ja mahdolliseen perustamiseen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Perustamispäätös tuodaan myöhemmin kaupunkien ja kuntien käsiteltäväksi. Työllisyysalueen valmistelussa on mukana Tornio, Kemi, Keminmaa, Tervola, Simo ja Ylitornio.

Kunnanvaltuustolle esitetään vauvarahan korotusta vuodesta 2023 lähtien

Kunnanhallitus esittää 22.9.2022 kokoontuvalle valtuustolle vauvarahan korotusta vuodesta 2023 lähtien. Esityksen mukaan maksamisen edellytyksenä olisi, että perhe on kirjoilla Tervolassa. Syntymävuonna vauvarahaa maksettaisiin 2000 euroa ja sen jälkeen seuraavina neljänä vuotena 1000 euroa per vuosi.

Lapinniemen päiväkodin parkkialueen turvallisuutta parannetaan

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi teknisen lautakunnan antaman lausunnon Lapinniemen päiväkodin parkkialueen turvallisuutta koskevaan valtuustoaloitteeseen. Lausunnon mukaan Lapinniemen päiväkodin paikoitusalueen liikennesuunnittelun suunnitelma on valmistunut. Suunnitelma sisältää nykyisen katusuunnitelman muutoksen.

Hanke toteutetaan syksyn 2022 aikana. Hankkeessa mm. uudelleen järjestellään paikoitusalueen ja Päiväkodintien liikenne sekä uusitaan päiväkodin jätekatos.

Tervolan talousarvio toteutui budjetoitua paremmin

Tervolan kunnan talousarvio on alkuvuodesta toteutunut budjetoitua paremmin. Vuosikate 30.6.2022 oli 1,6 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt 1,8 milj. euroa, joka on 51 % koko vuodelle budjetoidusta. Toimintamenot ovat pysyneet hyvin raameissa ja olivat 12,5 milj. euroa. Hyvään tulokseen ovat vaikuttaneet lisäksi verotulojen (yht. 5,8 milj. euroa) ja muiden rahoitustuottojen (0,7 milj. euroa) kertyminen budjetoitua paremmin.

Muut asiat

Muut kunnanhallituksen käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 16.9.2022 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.ktweb.fi.

Lisätietoa

Tervolan kunnanhallitus kokoontui 12.9.2022

Jaa sivu eteenpäin