Tervolan kunnanhallitus kokoontui 13.11.2023

– asialistalla mm. kylien viihtyisyyttä lisäävien hankkeiden avustukset, talousarvion toteutuminen sekä Tervolan Energian ja Veden lainat

Kylien viihtyisyyteen liittyvien hankkeiden avustukset vuodelle 2023

Kunnanhallitus päätti myöntää avustukset kylien viihtyisyyttä edistäviin hankkeisiin hallintojohtajan esityksen mukaisesti Mattisen-Liimatan kyläyhdistys ry:lle, Vähä-Suolijoen ja Reutuaavan kyläyhdistykselle, Paakkolan kyläyhdistys ry:lle, Louen kyläyhdistykselle ja Kiviojan kylätoimikunnalle. Kaikille avustusta hakeneille kylätoimikunnille myönnettiin avustusta. Vuoden 2023 kylien viihtyisyyteen liittyviä hankkeita on avustettu 11.000 eurolla.

Tervolan talous toteutuu suunnitellusti

Tervolan kunnan talousarvio näyttäisi toteutuvan arvioidun mukaisesti. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet näyttäisivät tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellusti. Tällä hetkellä toimintakate on prosentuaalisen vertailun perusteella parempi kuin edellisenä vuonna tähän aikaan.

Verotulot ovat kasvussa. Tuloja on kertynyt 30.9.2023 mennessä yhteensä 6 milj. euroa, joka on 83% koko vuodelle budjetoidusta (7,3 milj. euroa). Viime vuoden vastaava prosenttikertymä oli 80,9%.

Kuntaliiton ennusteen mukaan tulo- ja yhteisövero kehittyy Tervolassa arvioitua positiivisemmin. Kiinteistövero kehittyy myös positiivisesti huomioiden, että kiinteistöverot ovat pääosin maksussa loppuvuodesta.

Kunnan vuosikate osoittaa syyskuun lopussa 2,84 milj. euroa, kun talousarvion mukainen vuosikate on noin 1,65 milj. euroa.

Lainoja on lyhennetty 30.9.2023 mennessä suunnitelmasta poiketen yhteensä lähes 1,4 miljoonaa.

Tervolan Energia ja Vesi oy:n laina-asiat

Kunnanhallitus päätti myöntää Tervolan Energia ja Vesi Oy:lle 1.500 000 euron 220 kV linjan lunastukseen, lunastettavan linjan peruskorjaukseen sekä Lehmikummun sähköasematontin ostoon, maaperätutkimukseen, tontin maarakentamiseen ja sähköaseman suunnitteluun. Kunnanhallitus myönsi lainan sähkö- ja vesijohtoverkon korjausvelan pienentämiseen.

Tervola-neuvoston kokoonpano kaudelle 2023–2025

Tervola-neuvosto on kunnan kehittämisestä kiinnostuneiden sidosryhmien yhteistyöfoorumi ja vaikuttamistoimielin, jonka tehtäviin kuuluu mm. aloitteiden ja esitysten tekeminen kunnan viranomaisille, lausuntojen antaminen sekä kuntastrategian laatimiseen osallistuminen.

Kunnanhallitus pyytää vapaaehtoisia neuvoston toiminnasta kiinnostuneita ilmoittautumaan 12.12.2023 mennessä nettisivulomakkeella tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella kunnantalon neuvontaan.

Muut asiat

Kunnanhallitus käsitteli House of Laplandin palvelusopimuksen rahoitusesityksen ja päätti osallistua yhtiön perusrahoitukseen 7.744 eurolla/vuosi aikavälillä 2024–2026. Lisäksi kunta osallistuu vuoden 2024 toimenpiderahoitukseen 5.000 eurolla.

 

Kunnanhallitus päätti, että Tervolan kunta hakee muutosta korkeammasta oikeudesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tekemiin päätöksiin koskien Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alijäämän maksamista ja kuntayhtymän peruspääoman alentamista.

Kokouksen esityslista on nähtävillä Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan 17.11.2023. Tallenne kokouksen striimauksesta löytyy Tervolan kunnan Youtube-kanavalta kaksi viikkoa kokouksen jälkeen.  

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin