Tervolan kunnanhallitus kokoontui 16.1.2023

Asialistalla muun muassa Tervolan tuulivoimastrategia ja teknisen johtajan viran hakuprosessi.

 Tervolan tuulivoimastrategia on valmistunut

Kunnanhallitus asetti kokouksessaan 28.3.2022 laajapohjaisen työryhmän valmistelemaan erillistä Tervolan kunnan tuulivoimastrategiaa. Työryhmä kokoontui vuoden 2022 aikana 13 kertaa.

Tuulivoimastrategiaa on valmisteltu rakentavassa yhteistyössä työryhmässä toimineiden eri tahojen edustajien kanssa. Työskentelynsä tueksi työryhmä toteutti asukaskyselyn, jolla kartoitettiin kuntalaisten kokemuksia tuulivoimasta Tervolan kunnan alueella.

Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 16.2.2023. Kunnanhallitus esittää yksimielisesti tuulivoimastrategian hyväksymistä. Valmistuneeseen tuulivoimastrategiaan voi tutustua kunnanhallituksen pöytäkirjan liitteestä osoitteessa ktweb.fi.

Teknisen johtajan paikkaan runsaasti hakijoita

 Teknisen johtajan virkaa on hakenut määräaikaan mennessä 10 henkilöä, joista kaikki täyttävät viralle asetetut kelpoisuusehdot. Kunnanhallitus on päättänyt haastatella hakijoista kuusi. Haastattelijoina tulevat toimimaan kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja sekä kunnanjohtaja.

Muut asiat

Sitoutumattomien valtuustoryhmä jättämä aloite 22.9.2022 1-2 –luokkalaisille koululaisille järjestettävästä välipalasta pitkinä iltapäivinä päätettiin siirtää käsiteltäväksi seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.

Muut kunnanhallituksen käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 20.1.2023 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi

Lisätiedot

Tervolan kunnanhallitus kokoontui 16.1.2023

Jaa sivu eteenpäin